Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Referenties en cijfers

Hieronder volgt een vergelijking van de Gender Equality Index Score van Nederland met Europa, en vervolgens een vergelijking van de personeelscijfers van de Universiteit voor Humanistiek met de landelijke cijfers. Aan de Universiteit voor Humanistiek werken meer vrouwen dan mannen, ook in de hogere en wetenschappelijke functies.

Nederland - Europees


Gender Equality Index Score for the Netherlands, 2021
Nederland staat op de derde plek op de ranglijst voor gendergelijkheid met een score van 75,9, na Zweden en Denemarken. 


Gender Equality Index waarbij Nederland een score heeft van 75,9


Gender Equality Index Indicators Work and Knowledge, 2021


Gender Equality Index - Work


Gender Equality Index - Knowledge


Meer informatie over Gender in Onderzoek vind je op de website van het Europese Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE).

Nationale benchmark


Universiteit voor Humanistiek
Samenstelling van personeel (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk), man/vrouw verdeling in percentages:


  • 2017: man 35,3%, vrouw 64,7%
  • 2018: man 35,8 %, vrouw 64,2%
  • 2019: man 36,9%, vrouw 63,1 %
  • 2020: man 37,7%, vrouw 62,3%


Nationale personeelssamenstelling

Universiteiten van Nederland, opgegeven aantallen (WOPI cijfers), man/vrouw verdeling in percentages:


  • 2017: man 55,7%, vrouw 44,3%
  • 2018: man 53,2 %, vrouw 46,8%
  • 2019: man 52,7%, vrouw 47.3 %
  • 2020: man 52%, vrouw 48%Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH )


Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren streeft naar het bevorderen en behouden van gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in de academische wereld, werkt aan de verbetering van de positie van vrouwen van alle achtergronden en zet zich in voor een inclusieve en veilige academische gemeenschap.


Het percentage vrouwelijke hoogleraren is ultimo 2020 gemiddeld 25,7%. Dat betekent een groei van 1,5 procentpunt ten opzichte van ultimo 2019 toen dat percentage 24,2% was. Het betekent ook dat voor het eerst in de geschiedenis in Nederland een op de vier hoogleraren vrouw is; een mijlpaal.


Aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) waren ultimo 2020 in totaal 9 hoogleraren werkzaam, waarvan 7 vrouwen en 2 mannen. In termen van fte is dit 8 fte in totaal, waarvan 6 fte vrouwelijke en 2 fte mannelijke hoogleraren. De Universiteit voor Humanistiek heeft daarmee 75% vrouwelijke hoogleraren (in fte).

(Bron: Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2021, pagina 7)


Nederlandse en Europese cijfers over de man/vrouw verdeling en de vertegenwoordiging van vrouwen in de academische wereld.