Deze website maakt gebruik van cookies

Wetenschappelijke publicaties Willeke Los

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.

Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties.

overzicht Wetenschappelijke publicaties

2018

Hoofdstuk in boek

  • Los, W.F. (2018). Natuur of opvoeding? Sekse in achttiende-eeuwse pedagogische geschriften. In M. Everard & U. Jansz (Eds.), Sekse. Een begripsgeschiedenis (Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis: JVG Xtra, no. 1.) (pp. 77-95). Hilversum: Uitgeverij Verloren

2014

Artikel in tijdschrift

2012

Artikel in tijdschrift

  • Los, W.F. (2012). Remembering or Forgetting? Accounts of the recent revolutionary Past in early nineteenth Century History Textbooks. Journal of educational media, 4 (1), 20-39.
  • Stolk, V.J., Los, W.F. & Veugelers, W.M.M.H. (2012). Physical education for citizenship or humanity? Freethinkers and natural education in the Netherlands in the mid-nineteenth century. History of Education, 41 (6), 733-748. doi: 10.1080/0046760X.2012.745172

2011

Hoofdstuk in boek

  • Los, W.F. (2011). Historia Magistra Civis: Citizenship Education and Notions of Republicanism in Dutch History Textbooks Around 1800. In D. Tröhler, D.F. Labaree, S. Thomas, T.S. Popkewitz & Popkewitz (Eds.), Schooling and the making of Citizens in the Long Nineteenth Century. Comparative Visions (pp. 262-281). New York Londen: Routledge

Boekbespreking

  • Los, W.F. (2011). [Bespreking van het boek 'Leerzame Prentjens voor de Jeugd', Schoolprenten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen]. BMGN – Low Countries Historical Review.

2009

Congresbijdrage - artikel

  • Los, W.F. (2009). The legacy of the Enlightment: citizenship education and nation builfing in Dutch national history textbooks in the early nineteenth century. In Programme and Abstractbook. Utrecht

Boekbespreking

  • Los, W.F. (2009). Recensie [Bespreking van het boek De eeuw van het geluk. Nederlandse opvattingen over geluk ten tijde van de verlichting]. .

2007

Hoofdstuk in boek

  • Los, W.F. (2007). De predikant als pedagoog. De prijsverhandeling van Allard Hulshoff over geestelijke en zedelijke vorming. In Ernestine van der Wall & Leo Wessels (Eds.), Een veelzijdige verstandhouding. Religie en Verlichting in Nederland 1650-1850 (pp. 279-296). Nijmegen: Vantilt

Boekbespreking

  • Los, W.F. (2007). Boekbespreking [Bespreking van het boek Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in de negentiende eeuw]. BMGN – Low Countries Historical Review, 122(2), 287-289.

2005

Boek

  • Los, W.F. (2005). Opvoeding tot Mens en Burger. Pedagogiek als Cultuurkritiek in Nederland in de 18e eeuw. Hilversum: Verloren