Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Wetenschappelijke publicaties Laurens ten Kate

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.

Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties.

overzicht Wetenschappelijke publicaties

2019

Artikel in tijdschrift

Congresbijdrage - artikel

 • Kate, L. (2019). On Humbling Visitations: Peter Greenaway’s work between Christian symbolic and modern experience, with reference to Hannah Arendt, Jean-Luc Nancy and Charles Taylor. In N. Hendriks & W. Weitkamp (Eds.), Human Matters - ArtEz Zwolle (pp. 47-57). Zwolle: ArtEz Zwolle

Hoofdstuk in boek

 • Kate, L. (2019). Something is in the Air: Deconstructions of the Creation Starting from Peter Sloterdijk’s “Breathed Commune”. In P. Weibel (Ed.), Von Morgenrothe die noch nicht geleuchtet haben - Ein Symposium zu Peter Sloterdijk (pp. 218-239). Frankfurt a.M.: Suhrkamp
 • Kate, L. (2019). Politiek en resonantie. Met Hartmut Rosa voorbij het neoliberalisme denken. In M. Poorthuis & J. Duyndam (Eds.), Het einde van de politiek. Over populisme, democratie en staatsgeweld (pp. 101-113). Eindhoven: Damon

Tijdschriftredactie

 • Kate, L. & Hemel, E. van den (Eds.). (2019-2019) Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society – J-RaT, 2019-8.

2018

Hoofdstuk in boek

 • Kate, L. ten (2018). The Play of the World: Social Imaginaries as Transcending Spaces - from Taylor to Nietzsche. In H. Alma & G. Vanheeswijck (Eds.), Social Imaginaries in a Globalizing World (Religion and its Others: Studies in Religion, Non-Religion and Secularity) (pp. 119-140). Berlin/Boston: De Gruyter

2016

Congresbijdrage - artikel

 • Kate, L. ten (2016). Unemployed Negativity: Hegel, Bataille and Pedro Bakker’s The Goatfucker. In H. Hagenaars & P. Bakker (Eds.), Innocent. Pedro Bakker's Work (pp. 150-177). Onomatopee/Mondriaan Foundation
 • Kate, L. ten (2016). Xenia en philia. Over de secularisering van het vreemdelingschap. In A. van der Kooi (Ed.), Noordmans Cahier 15 (pp. 5-14). Zeist: Stichting Noordmans

Hoofdstuk in boek

 • Kate, L. ten (2016). Humanism's Cry: On Infinity in Religion, and Absence in Atheism−A Dialogue with Blanchot and Nancy. In A. Szafraniec & E. van de Hemel (Eds.), The Future of the Religious Past - II: Words (pp. 181-198). New York: Fordham University Press
 • Kate, L. ten (2016). Ledigheid is eros' oorkussen. Negatie, grens en nacht, gedacht vanuit Bataille. In H.A.M. Alma & J. Goud (Eds.), Maar zie ik heb lief. Eros in kunstig en religie (pp. 69-80). Zoetermeer: Meinema

Inaugurele rede

2015

Artikel in tijdschrift

 • Kate, L. ten (2015). Secularity as Sacrifice: Notes on the Dialectical Logic in Modernity, and its Monotheistic Prefigurations. Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society – J-RaT, I (I), 22-45.

Hoofdstuk in boek

 • Kate, L. ten (2015). Sacraliteit en seculariteit. Over de complexe relatie tussen humanisme en religie. In M. van de Bossche & G. Coene (Eds.), Vrij(heid) van religie (pp. 45-84). Brussel: VUB Press

2014

Hoofdstuk in boek

 • Kate, L. ten (2014). To World or not to World: An Axial Genalogy of Secular Life. In S. Latré, G. Vanheeswijck & W Van Herck (Eds.), Radical Secularization: An Inquiry into the Religious Roots of Secular Culture (pp. 207-230). New York: Bloomsbury Publishers

2013

Artikel in tijdschrift

 • Kate, L. ten (2013). De dood staat op. Naar een seculier opstandingsverhaal − een onderzoek met Jean-Luc Nancy. Tijdschrift voor Theologie, I-2013, 26-43.

2012

Hoofdstuk in boek

 • Kate, L. ten (2012). God Passing By: Presence and Absence in Monotheism and Atheism. In A. Alexandrova, I. Devisch, L. ten Kate & A. van Rooden (Eds.), Re-treating Religion: Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy (Perspectives in Continental Philosophy) (pp. 132-144). New York: Fordham University Press
 • Kate, L. ten (2012). Living Death: The Logic of Self-Foundation and the Problem of Transcendence in Nancy’s Deconstruction of Christianity. In W. van der Merwe & W. Stoker (Eds.), Looking Beyond? Shifting Views of Transcendence in Philosophy, Theology, Art, and Politics (pp. 139-156). Amsterdam: Rodopi Publishers
 • Kate, L. ten, Devisch, I., Alexandrova, A. & Rooden, A. van (2012). On Dis-enclosure and Its Gesture: Adoration: A Concluding Dialogue with Jean-Luc Nancy. In A. Alexandrova, I. Devisch, L. ten Kate & A. van Rooden (Eds.), Re-treating Religion: Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy (Perspectives in Continental Philosophy) (pp. 304-344). New York: Fordham University Press
 • Kate, L. ten, Devisch, I., Alexandrova, A. & Rooden, A. van (2012). Re-opening the Question of Religion: Dis-enclosure of Religion and Modernity in the Philosophy of Jean-Luc Nancy. In A. Alexandrova, I. Devisch, L. ten Kate & A. van Rooden (Eds.), Re-treating Religion: Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy (Perspectives in Continental Philosophy) (pp. 22-41). New York: Fordham University Press
 • Kate, L. ten (2012). Transgressie. Het oog van Oosterling: over hyperxenofobie. In R. de Brabander, P. Molendijk, T. Rahimy & S. van Tuinen (Eds.), Voorstellen tot werkelijkheid. Het denken en doen van Henk Oosterling (pp. 144-153). Rotterdam: Trichis

Boekredactie

 • Kate, L. ten, Devisch, I., Alexandrova, A. & Rooden, A.P.A. van (Ed.). (2012). Re-treating Religion: Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy (Perspectives in Continental Philosophy). New York: Fordham University Press

2011

Artikel in tijdschrift

 • Kate, L. ten (2011). De wereld tussen 'ja' en 'nee'. Monotheïsme als modern probleem bij Assmann, Nancy en Blumenberg. Tijdschrift voor Filosofie.

Congresbijdrage - artikel

Hoofdstuk in boek

 • Kate, L. ten (2011). De kreet van het humanisme. Om-schrijvingen van God en mens bij Blanchot. In A. Cools (Ed.), Maurice Blanchot. De stem en het schrift. Drie opstellen over de esthetische distantie in de vertelling, het humanisme en de toekomst van de boekcultuur (pp. 105-132). Zoetermeer: Klement
 • Kate, L. ten (2011). Uneasy Places: Monotheism. Christianity, and the Dynamic of the Unlikely in Sloterdijk' s Work - Context and Debate. In W. Schinkel & L. Noordegraaf (Eds.), In Medias Res: Peter Sloterdijk' s Spherological Poetics of Being (pp. 99-114). Amsterdam: Amstyerdam University Press

Tijdschriftredactie

 • Kate, L. ten (Ed.). (2011-2011) Literature & theology.

2010

Congresbijdrage - artikel

 • Kate, L. ten (2010). 'Vlug niets zonder weg terug'. De grens in Batailles denken, uitgelegd aan de hand van zijn theorie van de erotiek. In R te Velde (Ed.), In het spoor van Plato. Eros in de westerse cultuur Vol. 98-3. Annalen van het Thijmgenootschap (pp. 178-201). Nijmegen: Valkhof Pers/Thijmgenootschap

Hoofdstuk in boek

2009

Hoofdstuk in boek

Boekbespreking

 • Kate, L. ten (2009). Kenotisch relationisme. Over Renée van Riessen's Man as a Place of God [Bespreking van het boek Man as a Place of God]. Tijdschrift voor Theologie, 48-2008, 323-323.

2008

Artikel in tijdschrift

2007

Artikel in tijdschrift

Boek

 • Kate, L. ten (2007). Encyclopedie van de filosofie. Amsterdam: Boom

2005

Artikel in tijdschrift

Hoofdstuk in boek

2004

Hoofdstuk in boek

2002

Artikel in tijdschrift

 • Kate, L. ten (2002). De lifestyle van het exces en het exces van lifestyle. Over spoken in onze herinnering. Fragmente : Tydskrif Vir Filosofie en Kultuurkritiek, 2002 (9), 31-41.

Hoofdstuk in boek

 • Kate, L. ten & Nancy, J.L. (2002). Cum revisited. Some Preliminaries to Thinking the Interval. In Intermedialities. Conference book Annual Conference IAPL June 2002 (pp. 46-49). Rotterdam: Erasmus Universiteit
 • Kate, L. ten (2002). Econokenosis: Three Meanings of Kenosis in post-modern Thought;. In Letting Go: Rethinking Kenosis (pp. 285-310). Bern etc.: Peter Lang

Boekbespreking

 • Kate, L. ten (2002). Uber L. Karelses Dwalen. Over Mark C. Taylor en Karl Barth [Bespreking van het boek Dwalen over Mark C. Taylor en Karl Barth]. Zeitschrift für Dialektische Theologie.