Deze website maakt gebruik van cookies

Wetenschappelijke publicaties Jante Schmidt

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.

Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties.

overzicht Wetenschappelijke publicaties

2020

Artikel in tijdschrift

  • Schmidt, J., Niemeijer, A.R., Leget, C.J.W., Trappenburg, M.J. & Tonkens, E.H. (2020). The dignity circle. How to promote dignity in social work practice and policy? European Journal of Social Work. doi: 10.1080/13691457.2020.1804332

2017

Artikel in tijdschrift

  • Schmidt, J. & Trappenburg, M.J. (2017). Het zou zomaar een zootje kunnen worden. Een Q-methodologisch onderzoek naar de ideeën van non- participanten over de relatie tussen representatieve en participatieve democratie op lokaal niveau. Res Publica, 59, 35-60.