Deze website maakt gebruik van cookies

Wetenschappelijke publicaties Harry Kunneman

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.

Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties.


overzicht Wetenschappelijke publicaties

2015

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (2015). Humanistic information studies a proposal part 2: normative professionalization. LOGEION: Filosofia da informação, 2 (1), 11-32.
 • Kunneman, H.P. (2015). Humanistic information studies: a proposal. LOGEION: Filosofia da informação, 1 (2), 5-22.
 • Kunneman, H.P. (2015). The Political Importance of Voluntary Work. Foundations of Science, 1-20. doi: 10.1007/s10699-014-9403-x

2014

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (2014). General complexity ethical complexity and normative professionalization. Foundations of Science.

2013

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (2013). Ethical Complexity, Hermeneutics and Mode 3 Knowledge. In P..H..J..M. Derkx & H..P. Kunneman (Eds.), Genomics and Democracy: Towards a 'Lingua Democratica' for the Public Debate on Genomics (Life Sciences, Ethics and Democracy, 1) (pp. 7-33). Amsterdam - New York: Rodopi
 • Kunneman, H.P. & Derkx, P.H.J.M. (2013). Introduction. In P..H..J..M. Derkx & H..P. Kunneman (Eds.), Genomics and Democracy: Towards a 'Lingua Democratica' for the Public Debate on Genomics (Life Sciences, Ethics and Democracy, 1) (pp. 7-33). Amsterdam - New York: Rodopi

Boekredactie

 • Derkx, P.H.J.M. & Kunneman, H.P. (Ed.). (2013). Genomics and Democracy: Towards a 'Lingua Democratica' for the Public Debate on Genomics (Life Sciences, Ethics and Democracy, 1). Amsterdam - New York: Rodopi

Inaugurele rede

 • Kunneman, H.P. (2013). Kleine waarden en grote waarden. Normatieve professionalisering als politiek perspectief (2013, november 12). Amsterdam: SWP

2012

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (2012). Introduction: Craftsmanship and Normative Professionalization. In H. Kunneman (Ed.), Good Work: The Ethics of Craftsmanship (pp. 3-12). Amsterdam: Humanistics University Press

Boekredactie

 • Kunneman, H.P. (Ed.). (2012). Good Work: The Ethics of Craftsmanship. Amsterdam: Humanistics University Press

2011

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. & Suransky, A. (2011). Cosmopolitanism and the Humanist Myopia. In M. Rovisco & M. Nowicka (Eds.), The Ashgate Companion to Cosmopolitanism (pp. 387-402). Burlington: Ashgate Publishing Company

2010

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (2010). Ethical complexity. In P. Cilliers & R. Allen (Eds.), Complexity, Difference and Identity (pp. 131-164). Dordrecht: Springer verlag
 • Kunneman, H.P. (2010). Viable alternatives for commercialized science: the case of humanistics. In H. Radder (Ed.), The Commodification of Science: Critical Perspectives (pp. 307-336). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press

2008

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (2008). De spanning tussen rationaliteit en solidariteit. In J. Duyndam, H. Alma & I. Maso (Eds.), Deugden van de humanistiek. Kwaliteiten en valkuilen van wetenschap met een menselijk gezicht (pp. 49-76). Amsterdam: Humanistics University Press

2007

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (2007). Sociaal werk als laboratorium voor normatieve professionalisering. Ethische Perspectieven, 2 (17), 92-107.

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (2007). Critical Humanism and the Problem of Evil. In Jansen/H. Vroom/ H.M. Goort/Jerald, D. (Ed.), Probing the Depths of Evil and Good. Multireligous Views and Case Studies (pp. 319-342). Amsterdam/New York: Rodopi

2006

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (2006). Van ontologische eenkennigheid naar ontologische complexiteit. Tijdschrift voor Psychiatrie, 2006/11, 857-867.
 • Kunneman, H.P. (2006). De barmhartige cyborg. Meervoudig humanisme. Krisis : Tijdschrift voor Filosofie, 7 (1), 10-25.

Congresbijdrage

 • Kunneman, H.P. (2006). Horizontale transcendentie en normatieve professionalisering: de casus geestelijke verzorging. In W.B.H.J. van de Donk, A.P. Jonkers, G.J. Kronjee & R.J.J.M. Plum (Eds.), Geloven in het publieke domein: verkenningen van een dubbele transformatie WRR-verkenning nr.13 (pp. 367-399). Amsterdam: Amsterdam University Press

2005

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (2005). Social Work as Laboratory for Normative Professionalisation. Social Work & Society, 3 (2), 191-200.
 • Kunneman, H.P. (2005). Begrenzing. Krisis : Tijdschrift voor Filosofie, 6 (4), 70-73.

Boek

 • Kunneman, H.P. (2005). Voorbij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme. Amsterdam: Humanistics University Press/SWP

2002

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (2002). Humanistics and the Future of the Human Sciences. In D.J. van Houten & A. Halsema (Eds.), Empowering Humanity. State of the Art in Humanistics (Humanistic Library) (pp. 13-35). Utrecht: De Tijdstroom
 • Kunneman, H.P. (2002). Personal Identity and post-modern Morality. In Personal and Moral Identity (pp. 283-305). Dordrecht: Kluwer

2001

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (2001). Plurale tantum. Het postmoderne subject in humanistisch perspectief. Nederlands Theologisch Tijdschrift, 55 (3), 213-233.
 • Kunneman, H.P. & Vandenberghe, F.R.N.M. (2001). The winner takes it all: the Authenticity Thesis of Alessandro Ferrara (double review of A. Ferrara, Reflective Authenticity and Justice and Judgment. Sociology-The Journal of the British Sociological Association, 35 (1), 228-231.

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (2001). Moraliteit en strafrecht in een postmoderne cultuur. In H. Boutellier, H.P. Kunneman & J. Leest (Eds.), De straf voorbij. Morele praktijken rondom het strafrecht (pp. 12-19). Amsterdam: SWP

Boekredactie

 • Boutellier, H., Kunneman, H.P. & Leest, J. (Ed.). (2001). De straf voorbij. Morele praktijken rondom het strafrecht. Amsterdam: SWP

2000

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (2000). De kus van de dementor. Krisis : Tijdschrift voor Filosofie, 1 (4), 35-40.
 • Kunneman, H.P. (2000). De moraal van het strafrecht. Tijdschrift voor Humanistiek, 1 (1).
 • Kunneman, H.P. (2000). Levenskunst en burgerschap in een technopolis. Tijdschrift voor Humanistiek, 1 (1), 66-83.

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (2000). Van Prozac tot poezie: Moderne en postmoderne psychiatrie. In F. Kortman & G. den Hartog (Eds.), Weldoen op contract (pp. 30-50). Assen: Uitgever van Gorcum

1998

Boek

 • Kunneman, H.P. (1998). Postmoderne moraliteit. Amsterdam: Boom

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (1998). Economie en verlangen. In Ph. Quarles van Ufford & F. Thomese (Eds.), De ideologie van de markt: De koopman tussen staat en burger. Bussum: Coutinho
 • Kunneman, H.P. (1998). European Identity and the Promise of Humanism. In Memory, History and Critique: Proceedings of the Fifth ISSEI-Conference 1996. Utrecht: ISSEI UVH

1997

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (1997). Verhalen zijn niet genoeg. Philosophy of Management, 69 (69), 72-77.
 • Kunneman, H.P. (1997). The relevance of postmodern and feminist philosophy for the study of aging. Journal of Aging Studies, 11 (4), 273-282. doi: 10.1016/S0890-4065(97)90022-0

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (1997). Een postmoderne hermeneutiek als wetenschapstheoretisch kader voor kwalitatief onderzoek. In A. Prof. dr. Smaling & E. Hijmans (Eds.), Kwalitatief onderzoek en levensbeschouwing (pp. 176-196). Amsterdam: Boom
 • Kunneman, H.P. (1997). Het hermeneutische paradigma en de veranderde grammatica van zingevingsprocessen. In G.A.M. Widdershoven & A.W.M. Mooij (Eds.), Hermeneutiek & Politiek (pp. 13-31). Delft: Eburon
 • Kunneman, H.P. (1997). Humanistiek, geestelijk werk en individuering. In A.A.M. dr. Jorna (Ed.), Door eenvoud verbonden (pp. 279-297). Utrecht: Kwadraat

1996

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (1996). Normatieve professionaliteit: een appel. Sociale Interventie, 5 (3), 107-112.

Boek

 • Kunneman, H.P. (1996). Van theemutscultuur naar walkman-ego: Contouren van postmoderne individualiteit. Amsterdam/Meppel: Boom

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (1996). Narratieve individualiteit en normatieve professionaliteit. In J. Baars & D. Kal (Eds.), Het uitzicht van Sisyphus: Maatschappelijke contexten van geestelijke (on)gezondheid (pp. 61-83). Groningen: Wolters-Noordhoff

1995

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (1995). De huisarts als normatieve professional. In R. Bakker (Ed.), De huisarts in 2010 (pp. 147-163). Utrecht: De Tijdstroom
 • Kunneman, H.P. (1995). Van chronotoop naar topchroon: betekenis en beperkingen van Lyotards politieke filosofie. In H.P. Kunneman & H.R. Brons (Eds.), Lyotard lezen. Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit (pp. 240-261). Meppel/Amsterdam: Boom

Boekredactie

 • Kunneman, H.P. & Brons, H.R. (Ed.). (1995). Lyotard lezen. Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit. Meppel/Amsterdam: Boom

1993

Boek

 • Mooren, J.H.M., Kunneman, H.P., van Dijk, A. & Glastra van Loon, J. (1993). een debat rond de levensbeschouwelijk leegte dan wel ruimte in het humanistisch raadswerk. Ermelo: Interior

1990

Inaugurele rede

 • Kunneman, H.P. (1990). Humanisme, postmodernisme en het deskundologische regime (1990, maart 22). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek