Deze website maakt gebruik van cookies

Wetenschappelijke publicaties Fernando Suárez Müller

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.

Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties.


overzicht Wetenschappelijke publicaties

2018

Artikel in tijdschrift

Hoofdstuk in boek

 • Suárez Müller, F. (2018). De onuitroeibaarheid van het heilige. In H. Joas (Ed.), De macht van het heilige (Non-fictie) (pp. 7-25). Rotterdam: Lemniscaat

2017

Hoofdstuk in boek

 • Suárez Müller, F. (2017). Letztbegründung und Intersubjektivität in der klassischen deutschen Philosophie. In M. Hackle & Ch. Danz (Eds.), Die Klassische Deutsche Philosophie und ihre Folgen (pp. 265-299). Vienna: Vienna University Press

2016

Artikel in tijdschrift

 • Suárez Müller, F. (2016). The Idealism of Dialogue and the Economy of the Commons. P2P & INOVAÇÃO, 14-27.

Hoofdstuk in boek

 • Suárez Müller, F. (2016). Humanization of the Economy. In M. van de Klundert & R. van Boeschoten (Eds.), Organisations Humanisation. Perspectives on organising humanisation and humanising organisations (pp. 79-87). New York: Routledge
 • Suárez Müller, F. (2016). The Process of Humanization. In R. van Boeschoten & M. van de Klundert (Eds.), Organisations and Humanisation: Perspectives on organising humanisation and humanising organisations (pp. 1-10). London: Routledge

2015

Artikel in tijdschrift

Hoofdstuk in boek

 • Suárez Müller, F. (2015). Ideale Gemeinschaft und intersubjektive Monadologie. In V. Hösle & F. Suárez Müller (Eds.), Idealismus Heute. Aktuelle Perspektiven und neue Impulse (pp. 234-253). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
 • Suárez Müller, F. (2015). Idealismus heute Beiträge. In V. Hösle & F. Suárez Müller (Eds.), Idealismus Heute. Aktuelle Perspektiven und neue Impulse (pp. 7-14). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
 • Suárez Müller, F. (2015). Metamorphose des Idealismus. In V. Hösle & F. Suárez Müller (Eds.), Idealismus Heute. Aktuelle Perspektiven und neue Impulse (pp. 14-30). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

Boekredactie

 • Suárez Müller, F. (Ed.). (2015). Idealismus heute. Aktuelle Perspektiven und neue Impulse. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

2014

Boekredactie

 • Suárez Müller, F. & Hosle, V. (Ed.). (2014). Idealismus Heute. Chancen und Schwierigkeiten einer philosophischen Stromung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

2013

Artikel in tijdschrift

 • Suárez Müller, F. (2013). Justifying the Right to Justification: an analysis of Rainer Forst’s constructivist theory of justice. Philosophy & Social Criticism, 39, 1044-1063.

Hoofdstuk in boek

 • Suárez Müller, F. (2013). Human Rights and Transhumanism. Is a Humanist Transhumanism Possible? In H. Kunneman & P. Derkx (Eds.), Genomics and Democracy. Towards a Lingua Democratica for the Public Debate on Genomics (pp. 12). Amsterdam: Rodopi

2012

Artikel in tijdschrift

 • Suárez Müller, F. (2012). Eurocentrism, Human Rights and Humanism. International Journal of Applied Philosophy, 26 (I), 279-293.

Hoofdstuk in boek

 • Suárez Müller, F. (2012). Postmoderne als Zukunft ohne Ankunft. Das endlos Kommende in der postmodernistischen Philosophie. In V. Tiberius (Ed.), Theorien der Zukunftsgenese (pp. 231-263). Wiesbaden: Springer

2007

Artikel in tijdschrift

 • Suárez Müller, F. (2007). On Futuristic Gerontology: A Philosophical Evaluation of Aubrey de Grey's SENS project. International Journal of Applied Philosophy, 21 (1), 225-239.

Hoofdstuk in boek

 • Suárez Müller, F. (2007). Alte und neue Sophistik 1: Macht und Sprache. Protagoras von Abdera und Michel Foucault im Vergleich. In F. Suarez Müller & B. Goebel (Eds.), Kritik der postmodernen Vernunft, Über Derrida, Foucault und andere zeitgenössische Denker (pp. 49-77). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellshaft
 • Suárez Müller, F. (2007). Alte und neue Sophistik 2: Sprache und Differenz. Gorgias von Leontinoi und Jacques Derrida im Vergelich. In F. Suarez Müller & B. Goebel (Eds.), Kritik der postmodernen Vernunft, Über Derrida, Foucault und andere zeitgenössische Denker (pp. 97-119). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
 • Suárez Müller, F. & Goebel, B. (2007). Postmodernismus: Status quo einer philosophischen Strömung. In F. Suarez Müller & B. Goebel (Eds.), Kritik der postmodernen Vernunft, Über Derrida, Foucault und andere zeitgenössische Denker (pp. 7-29). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellshaft
 • Suárez Müller, F. (2007). Zum postmodernen Kynismus. Die Wiederauferstehung des Neffen Rameaus im Sphärenprojekt Peter Sloterdijks. In F. Suarez Müller & B. Goebel (Eds.), kritik der postmodernen vernunft, Über Derrida, Foucault und andere zeitgenössische Denker (pp. 225-259). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellshaft

Boekredactie

 • Suárez Müller, F. & Goebel, B. (Ed.). (2007). Kritik der postmodernen Vernunft, Über derrida, Foucault und andere zeitgenössische Denker. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft

2006

Artikel in tijdschrift

 • Suárez Müller, F. (2006). De fundamenten van Sloterdijks Sferentheorie. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, 06 (3), 98.

2004

Boek

 • Suárez Müller, F. (2004). Skepsis und Geschichte. Das Werk Michel Foucaults im Lichte des absoluten Idealismus. Würzburg: Koenigshausen & Neumann