Deze website maakt gebruik van cookies

Wetenschappelijke publicaties Evelien Tonkens

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.

Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties.

overzicht Wetenschappelijke publicaties

2020

Artikel in tijdschrift

  • Schmidt, J., Niemeijer, A.R., Leget, C.J.W., Trappenburg, M.J. & Tonkens, E.H. (2020). The dignity circle. How to promote dignity in social work practice and policy? European Journal of Social Work. doi: 10.1080/13691457.2020.1804332
  • Van der Weele, S., Bredewold, F.H., Leget, C.J.W. & Tonkens, E.H. (2020). What is the problem of dependency? Dependency work reconsidered. Nursing Philosophy. doi: 10.1111/nup.12327

2019

Artikel in tijdschrift

2018

Artikel in tijdschrift

Hoofdstuk in boek

  • Tonkens, E.H. (2018). Join the citizens! Urban governance in deprived neighbourhoods in the Netherlands. In M. Stout & J. Daimond (Eds.), From Austerity to Abundance? Creative approaches to Coordinating the Common Good (The book series Critical Perspectives on International Public Sector Management, Vol 6 ISSN 2045-7944). Bingley: Emerald Publishing

2017

Artikel in tijdschrift

2016

Artikel in tijdschrift

Hoofdstuk in boek

  • Elshout, J., Tonkens, E.H. & Swierstra, T. (2016). Meritocratie als aanslag op het zelfrespect van ‘verliezers’. In P. de Beer & M. van Pinxteren (Eds.), Meritocratie: op weg naar een nieuwe klassensamenleving? (pp. 209-234) Amsterdam: Amsterdam University Press
  • Tonkens, E.H. (2016). Het democratisch tekort van de decentralisaties. In De decentralisaties in het sociaal domein: wie houdt er niet van kakelbont? Essays over relatie tussen burger en bestuur (Essaybundel) (pp. 61--77). Den Haag: Transitiecommissie Sociaal Domein
  • Tonkens, E.H. & Duyvendak, J.W. (2016). Introduction: the culturalization of citizenship. In J.W. Duyvendak, P. Geschiere & E. Tonkens (Eds.), The culturalization of citizenship. Belonging and polarization in a globalising world (pp. 1-20). London: Palgrave MacMillan
  • Tonkens, E.H. (2016). Professions, Service Users and Citizenship: Deliberation, Choice and Responsibility. In M. Dent, I. Bourgeault, J.L. Denis & E. Kuhlmann (Eds.), The Routledge companion to professions and professionalism (pp. 45-56). London: Taylor and Franscis
  • Tonkens, E.H. & Verplanke, L.H. (2016). Sociale zekerheid: een gelaagd begrip. In P. van Lieshout (Ed.), Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst (pp. 185-202). Amsterdam: Amsterdam University Press

Boekredactie

  • Duyvendak, J.W., Geschiere, P. & Tonkens, E.H. (Ed.). (2016). The culturalization of citizenship. Belonging and polarization in a globalising world. London: Palgrave MacMillan

Inaugurele rede

2015

Artikel in tijdschrift

2014

Artikel in tijdschrift

Boek

Hoofdstuk in boek

  • Kampen, T. & Tonkens, E.H. (2014). Beheersing, bevrijding en erkenning. Ervaringen met ‘verplicht’ vrijwilligerswerkdoor mensen met een bijstandsuitkering. In N. Teeuwen, M. van den Wijngaart & H. Moors (Eds.), Blijven we een fatsoenlijk land? Gemeenten en de verzorgingsstaat (pp. 109-127). Den Haag: Boom Lemma