Deze website maakt gebruik van cookies

Wetenschappelijke publicaties Carlo Leget

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.

Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties.


overzicht Wetenschappelijke publicaties

2020

Artikel in tijdschrift

Hoofdstuk in boek

 • Leget, C.J.W. & Kohlen, H. (2020). End of Life: Care Ethical Perspectives. In N. Emmerich, P. Mallia, B. Gordijn & F. Pistoia (Eds.), Contemporary European Perspectives on the Ethics of End of Life Care (pp. 75-92). Switzerland: Springer Nature Switzerland AG
 • Leget, C.J.W. (2020). Spiritual care and a new Art of Dying. In E. Kelly & J. Swinton (Eds.), Chaplaincy and the Soul of Health and Social Care: Fostering Spiritual Wellbeing in Emerging Paradigms of Care (pp. 231-241). London: Jessica Kingsley Publishers

2019

Artikel in tijdschrift

Boekbespreking

 • Leget, C.J.W. (2019). Wat bedoelt iemand die zegt dat hij dood wil? [Bespreking van het boek Willen sterven. Over de autonomie en het voltooide leven.]. Geron, 21(2).

2018

Artikel in tijdschrift

 • Leget, C.J.W. (2018). Ethics, emotions and culture: Respecting moral diversity. Palliative Medicine, 32, 1145-1146. doi: 10.1177%2F0269216318777905
 • Littooij, E., Dekker, J., Vloothuis, J., Widdershoven, G.A.M. & Leget, C.J.W. (2018). Global Meaning and Rehabilitation in People with Stroke. Brain Impairment, 19, 183-192. doi: 10.1017/Brimp.2018.4
 • Littooij, E., Widdershoven, G.A.M., Leget, C.J.W. & Dekker, J. (2018). Inner posture as aspect of global meaning in healthcare: a conceptual analysis. Medicine, Health Care and Philosophy, 22, 201-209. doi: 10.1007/s11019-018-9853-y

Hoofdstuk in boek

 • Cornelissens, L. & Leget, C.J.W. (2018). Ehlers-Danlos syndrome, generalised hypermobility and ethics: reflections from the ethics of care. In J.W.G. Jacobs, L.J.M. Cornelissens, M.C. Veenhuizen & B.C.J. Hamel (Eds.), Ehlers-Danlos Syndrome: a Multidisciplinary approach (pp. 271-279). Amsterdam: IOS Press
 • Leget, C.J.W. (2018). Spirituality in palliative care. In R.D. Macleod & L. Van den Block (Eds.), Textbook of Palliative Care (pp. 1-11). Online: Springer, Cham doi: 10.1007/978-3-319-31738-0_28-1

2017

Artikel in tijdschrift

Boek

 • Leget, C.J.W. (2017). Art of Living, Art of Dying. Spiritual Care for a Good Death. London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers

Boekbespreking

 • Leget, C.J.W. (2017). 15 jaar euthanasie in België: tijd voor een pas op de plaats? Bespreking van Euthanasia and Assisted Suicide. Lessons from Belgium [Bespreking van het boek Euthanasia and Assisted Suicide. Lessons from Belgium]. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 27(4), 130-130.

Tijdschriftredactie

 • Leget, C.J.W. & Lemiengre, J. (Eds.). (2017-2017) Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 27(4).

2016

Artikel in tijdschrift

Congresbijdrage - abstract

Boekredactie

 • Leget, C.J.W. & Smits, M. (Ed.). (2016). De patiënt overvraagd ? Autonomie opnieuw doordacht. Nijmegen: Uitgeverij Valkhof Pers

2015

Artikel in tijdschrift

Boekredactie

 • Leget, C.J.W. & Jorna, A.A.M. (Ed.). (2015). In wetenschap van de ziel. Delft: Eburon

2014

Artikel in tijdschrift

2013

Artikel in tijdschrift

Hoofdstuk in boek

Boekredactie

 • Leget, C.J.W. & Pijnenburg, M. (Ed.). (2013). De tijd het geld en de wijsheid. Amsterdam: Boom Lemma

Inaugurele rede

 • Leget, C.J.W. (2013). Zorg om betekenis. Over zorgethiek en spirituele zorg, in het bijzonder in relatie tot de palliatieve zorg (2013, juni 26). Amsterdam: SWP

2012

Artikel in tijdschrift

 • Geer, J. van de & Leget, C.J.W. (2012). How spirituality is integrated system-wide in the Netherlands Palliative Care National Programme. Progress in Palliative Care, 20 (2), 98-105.
 • Heijst, A. van, Leget, C.J.W. & Visser, M. (2012). Lost in medical treatment: doctoring with borders. Clinical Ethics, 7 (2), 54-61. doi: 10.1258/ce.2011.012018
 • Payne, S., Leget, C.J.W., Peruselli, C. & Radbruch, L. (2012). Quality indicators for palliative care: Debates and dilemmas. Palliative Medicine, 26, 679. doi: 10.1177/0269216312450123
 • Vries, M. de & Leget, C.J.W. (2012). Ethical Dilemmas in Elderly Cancer Patients: A Perspective From the Ethics of Care. Clinics in geriatric medicine, 28 (2012), 93-104. doi: 10.1016/j.cger.2011.10.004