Deze website maakt gebruik van cookies

Wetenschappelijke publicaties Anja Machielse

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle wetenschappelijke publicaties van Anja Machielse. Hoewel oraties, externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de wetenschappelijke publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor wetenschappelijk onderzoekers.

Er is ook een overzicht van de vak- en populariserende publicaties.

overzicht Wetenschappelijke publicaties

2019

Artikel in tijdschrift

2018

Artikel in tijdschrift

Congresbijdrage - abstract

 • Machielse, J.E.M. (2018). Social isolation, meaning-in-life, and resilience. In - Vol. 2. Innovation in Aging (pp. 25)

Hoofdstuk in boek

 • Duppen, D., Donder, L. den, Verte, D. & Machielse, J.E.M. (2018). Meaning in life for frail older adults. Results from a qualitative study. In Frailty in later life: a focus on the social environment and positive outcomes (pp. 65-86). Brussel: VUB/Psychology & Educational Sciences.
 • Machielse, J.E.M. (2018). Ertoe doen en van betekenis zijn. Ouderen overdenken hun werkzame leven en wat daarna kwam, wie ze waren en wie ze nu zijn. In R. Grol & B. Ummelen (Eds.), Onvoltooid verleden (pp. 23-27). Nijmegen: Valkhof Pers

2017

Congresbijdrage - abstract

Congresbijdrage

2016

Artikel in tijdschrift

Hoofdstuk in boek

 • Machielse, J.E.M., Geerlings, R.P.J., Gottmer-Welschen, L.M.C., de Louw, A.J.A. & Aldenkamp, A.P. (2016). Failed transition to independence in young adults with epilepsy. In R.P.J. Geerlings (Ed.), Transitions in patients with childhood-onset epilepsy. A long way to adulthood (pp. 97-110). Maastricht: s.n.

Inaugurele rede

2015

Artikel in tijdschrift

Congresbijdrage - abstract

 • Machielse, J.E.M. (2015). Interventions for lonely and socially isolated elderly people: lived experiences with formal and organised informal social support. In -
 • Machielse, J.E.M., Bos, P. & Jonkers, M.D.J. (2015). Symposium “Interventies voor eenzame en sociaal geïsoleerde ouderen: ervaringen met formele en informele vormen van hulp”. In -
 • Machielse, J.E.M. (2015). The Perceived Benefit Approach: Data Quality in Retrospective Research on Subjective Experiences. In -

2014

Congresbijdrage - abstract

 • Machielse, J.E.M. (2014). Life-events and the importance of social connectedness in modern society. In -

Hoofdstuk in boek

 • Machielse, J.E.M. & Hortulanus, R.P. (2014). Social ability or social frailty? The balance between autonomy and connectedness in the lives of older people. In J. Baars, J. Dohmen, A. Grenier & C. Phillipson (Eds.), Ageing, Meaning and Social Structure. Connecting critical and humanistic gerontology (pp. 119-138). Bristol UK: Policy Press

2013

Artikel in tijdschrift

 • Machielse, J.E.M. & Runia, K. (2013). Vrijwillige inzet bij sociaal geisoleerden met multiproblematiek: mogelijkheden, voorwaarden en rollen [Volunteering to social isolated people with multiple problems: Possibilities, conditions and roles. Journal of Social Intervention : Theory and Practice, 22 (4).

Hoofdstuk in boek

 • Machielse, J.E.M. & Hortulanus, R.P. (2013). Social ability or social frailty? The balance between autonomy and connectedness in the lives of older people. In J. Baars, J. Dohmen, Ch. Philipson & A. Grenier (Eds.), Ageing, Meaning and Social Structure. Connecting Critical and Humanistic Gerontology (pp. 119-138). Cambrige UK: Policy Press

2011

Artikel in tijdschrift

Boek

 • Machielse, J.E.M. & Hortulanus, R.P. (2011). Sociaal isolement bij ouderen. Op weg naar een Rotterdamse aanpak. Amsterdam: SWP

Hoofdstuk in boek

 • Machielse, J.E.M. & Hortulanus, R.P. (2011). Sociaal weerbaar of sociaal geïsoleerd ? Het belang van sociale relaties bij het ouder worden. In P.H.J.M. Derkx, A.J.J.A. Maas & J.E.M. Machielse (Eds.), Goed ouder worden (pp. 73-88). Amsterdam: SWP, Humanistics University Press

Boekredactie

 • Derkx, P.H.J.M., Maas, A.J.J.A. & Machielse, J.E.M. (Ed.). (2011). Goed ouder worden. Amsterdam: SWP, Humanistics University Press