Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Leo Visser

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.


overzicht vak- en populariserende publicaties

2018

Hoofdstuk in boek

  • Visser, L.H. (2018). Multipele sclerose en aanverwante aandoeningen. In A Hijdra, P.J. Koudstaal & R.C. Roos (Eds.), Leerboek Neurologie (pp. 17). Amsterdam: Reeds Business Education

2017

Boek

  • Visser, L.H. (2017). Menselijkheid in de zorg. De arts-patiënt relatie. Amsterdam: SWP

Rapport - extern rapport

  • Van Reenen, E., Van der Borg, W., Van der Meide, H., Visse, M.A. & Visser, L.H. (2017). Fear, Fight, Familiarize: the inherent meaning of taking medication. Endreport for Genzyme Global. (extern rapport). Utrecht: UvH

2016

Artikel in tijdschrift

  • Meide, H. van der & Visser, L.H. (2016). Chronische zieke krijgt van zijn baas weinig begrip. Sociale Vraagstukken.
  • Visser, L.H. (2016). Factoren van invloed op arbeidsparticipatie bij mensen met Multiple Sclerose. Tijdschrift voor Neurologie & Neurochirurgie, 117, 5-10.

Internetartikel

2015

Hoofdstuk in boek

  • De Ceuninck van Capelle, A., Vosman, F.J.H. & Visser, L.H. (2015). Het stellen van de diagnose MS vanuit zorgethisch perspectief. In A. Baart & F. Vosman (Eds.), De patiënt terug van weggeweest. Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis (pp. 225-236). Amsterdam: SWP
  • Visser, L.H. (2015). De richtlijnen in de praktijk. In P.J. Jongen (Ed.), Multiple sclerose en klinisch-wetenschappelijke methoden. Den Haag: Academic Pharmaceutical Production BV
  • Visser, L.H. (2015). Multipele sclerose en aanverwante aandoeningen. In P.J. Hijdra & R. Koudstaal (Eds.), Leerboek Neurologie. Amsterdam: Reeds Business Education

Rapport - extern rapport

  • Slettenaar, A.E.J., Booy, M., Trommelen, E.A.M., Kempkens, E.H., Harrison, C.M., Arts, N.J.M., Baars, A. & Visser, L.H. (2015). Richtlijn therapietrouw. Eerstelijns injectiebehandeling Multiple Sclerose 2015. (extern rapport). Echt: Stichting Verpleegkundig Specialisten MS