Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Jante Schmidt

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.


overzicht vak- en populariserende publicaties

2019

Bijdrage in week- of dagblad

2015

Boek

  • Tonkens, E.H., Schmidt, J., Trappenburg, M.J. & Hurenkamp, M. (2015). Montessori-democratie. Spanningen tussen burgerparticipatie en de lokale politiek. Amsterdam: Amsterdam University Press

Bijdrage in week- of dagblad