Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Isolde de Groot

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.

overzicht vak- en populariserende publicaties

2020

Hoofdstuk in boek

 • Groot, I. de (2020). Levensbeschouwelijke vorming en narratief onderwijs. In M. Dijk, van - Groenenboer (Ed.), Handboek vakdidactiek godsdienst levensbeschouwing. Amsterdam: Boom

Rapport - extern rapport

2019

Rapport - extern rapport

 • Berg, B. vanden, Groot, I. de, Kate, L. ten, Schreurs, M., Meijlink, K., Leygraaf, M., Dalen, A. van, Verveld, J. & Cornielje, S. (2019). De wereld ontdekken in de klas. Hoe nieuwkomerkinderen met elkaar en met leerkrachten een gedeelde wereld creëren. (extern rapport). Amsterdam: CEPM-Radiant

2018

Rapport - extern rapport

2017

Artikel in tijdschrift

 • Curvers, S. & Groot, I. de (2017). Voorbij apolitiek burgerschapsonderwijs: ruimte voor politieke ontwikkeling in burgerschapsonderwijs. Waardenwerk, 68, 76-87.
 • Groot, I. de (2017). Politiek burgerschapsonderwijs rond scholierenverkiezingen in Nederland. Waardenwerk, 68, 69-75.
 • Groot, I. de (2017). Scholierenverkiezingen in Nederland: een voorbeeld van betekenisvol politiek onderwijs? Maatschappij & Politiek, 48 (1), 16-17.

Rapport - extern rapport

2016

Boekbespreking

 • Groot, I. de (2016). Recensie van boek Kees Meijlink [Bespreking van de boeken Denken over onderwijs & Denken over onderwijs]. .

2015

Artikel in tijdschrift

 • Groot, I. de (2015). Vrijwilligerswerk, vrijwilligerstoerisme en ontwikkelingswerk: maakt het uit? Vrijetijdstudies.
 • Veugelers, W. & Groot, I. de (2015). Mensenrechten en educatie. Waardenwerk, 60, 53-57.

Bijdrage in week- of dagblad

 • Groot, I. de (2015, februari 28). Vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden is lang niet altijd zo positief. Parool

2014

Artikel in tijdschrift

 • Groot, I. de (2014). Hoe het formele onderwijs bij kan dragen aan een breed type democratisch engagement. Waardenwerk, 58/59, 76-88.

Tijdschriftredactie

 • Groot, I. de (Ed.). (2014-2014) Waardenwerk.

2013

Artikel in tijdschrift

 • Groot, I. de (2013). Samen beslissen is ook democratie’. Een onderzoek naar de democratieconcepten van Nederlandse jongeren. Maatschappij & Politiek, 2013 (1), 6-9.