Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Inge van Nistelrooij

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.

overzicht vak- en populariserende publicaties

2020

Artikel in tijdschrift

  • Nistelrooij, A.A.M. van (2020). Zorgethisch reflecteren op Nederlandse reflectiepraktijken in de zorg (voorwoord voor special issue over zorgethisch reflecteren). Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 30 (2), 38.

Internetartikel

2019

Artikel in tijdschrift

2017

Internetartikel

2015

Artikel in tijdschrift

  • Nistelrooij, A.A.M. van (2015). Het goede in de zorg: een kwestie van kiezen of van beamen? Speling : Tijdschrift voor Bezinning, 2015 (1), 45-51.
  • Nistelrooij, A.A.M. van (2015). Wat moeten we met naasten en familie? Gezamenlijke besluitvorming en het relationele netwerk van de patient. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 25 (1), 14-18.

2013

Artikel in tijdschrift

  • Nistelrooij, A.A.M. van & Vosman, F.J.H. (2013). Religieuze taal in moreel beraad. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 16, 45-54.