Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Hugo Letiche

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.

overzicht vak- en populariserende publicaties

2010

Artikel in tijdschrift

  • Letiche, H. & Jansen, H. (2010). HBO: de nieuwe universiteit ? Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 49 (3), 130-164.

Hoofdstuk in boek

  • Letiche, H. (2010). Metaforen: Ansichtkaarten en Hardiness. In C. Kuiper & L. Houweling (Eds.), Praktijkgericht onderzoek in de praktijk (pp. 75-98). Den Haag: Uitgeverij Boom

Boekredactie

  • Letiche, H., Kuiper, C. & Houweling, L. (Ed.). (2010). Praktijkgericht onderzoek in de praktijk. Den Haag: Uitgeverij Boom

2008

Rapport - extern rapport

  • Maas, A.J.J.A., Cath, A.G., Letiche, H. & Masselink, R. (2008). Op jaren en nog iets te kiezen ...? Verhalen van ouderen en hun verzorgers over zorg en welzijn, diverse werelden en reflecties daarop. (extern rapport). Utrecht: ZonMW

2004

Tijdschriftredactie

  • Kaulingfreks, R.G.A., Bos, R. ten & Letiche, H. (Eds.). (2004-2004) Tijdschrift voor Humanistiek, 16(2 en 3).

2003

Artikel in tijdschrift

  • Letiche, H. (2003). Vertrouwen specificiteit en individualiteit. Tijdschrift voor Humanistiek, 14, 42-50.

Hoofdstuk in boek

  • Letiche, H. (2003). De Kritiek. In P. Bakker (Ed.), Het nieuwe Leren (pp. 12-15)

Tijdschriftredactie

  • Houten, D.J. van & Letiche, H. (Eds.). (2003-2003) Tijdschrift voor Humanistiek, 14.