Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Harry Kunneman

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.

overzicht vak- en populariserende publicaties

2013

Boekredactie

 • Ewijk, H. van & Kunneman, H. (Ed.). (2013). Praktijken van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP

2012

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (2012). Bomen met Domen. Tijdschrift voor Humanistiek, 50/51, 78-85.

2011

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. & Suransky, A.C. (2011). Humanisme en kosmopolitisme: een kritisch perspectief. Tijdschrift voor Humanistiek, 12 (47), 37-55.

Hoofdstuk in boek

 • Werrij, F. & Kunneman, H.P. (2011). Veel ouderwets onderzoek is nog erg nodig. In P.H.J.M. Derkx & F. van de Laar (Eds.), Genen - wat willen we ermee ? (pp. 103-112) Antwerpen / Apeldoorn: Garant

2010

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (2010). Jürgen Habermas, de grootste humanist van onze tijd. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (42), 6-11.

2009

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (2009). Biologie, ethiek en humanistiek. Tijdschrift voor Humanistiek, 10 (38), 2-14.
 • Kunneman, H.P. (2009). Ten geleide. Tijdschrift voor Humanistiek, 10 (39), 2-4.

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (2009). Moraliteit en agressie in relaties en opvoeding. In W. Heuves & N.J. Nicolai (Eds.), Narcisme. Psychoanalytische beschouwingen (pp. 116-146). Amsterdam: Boom

Tijdschriftredactie

 • Kunneman, H.P. (Ed.). (2009-2009) Tijdschrift voor Humanistiek, 10(38).

2008

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (2008). Moraliteit in relaties en opvoeding. Een kritisch-humanistisch perspectief. In G. Jennes (Ed.), Zin in gezin. Kan levensbeschouwing de duurzaamheid van relaties veranderen (pp. 59-81). Tiel: Lannoo

2007

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (2007). Epiloog: een premie op de achterstand? Tijdschrift voor Humanistiek, 29, 70-78.
 • Kunneman, H.P. (2007). Rationaliteit en humaniteit. Tijdschrift voor Humanistiek, 31, 55-81.

Hoofdstuk in boek

 • Ende, T.M.L. van den & Kunneman, H.P. (2007). Normatieve professionaliteit en normatieve professionalisering Een pleidooi voor conceptuele verdieping. In G. Jacobs, R. Meij, H. Tenwolde & Y. Zomer (Eds.), Goed werk. Verkenningen van normatieve professionalisering (pp. 68-87). Amsterdam: SWP
 • Kunneman, H.P. (2007). Dikke autonomie en diepe autonomie. Een kritisch humanistisch perspectief. In Vries/.I..de Buitenweg/ R. Wit/ E. & Bogaard/ P. (Eds.), De autonome mens. Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid (pp. 31-64). Amsterdam

Tijdschriftredactie

 • Braeckman, J., Derkx, P.H.J.M., Kunneman, H.P. & Pinxten, R. (Eds.). (2007-2007) Tijdschrift voor Humanistiek, 8(31).

Rapport - extern rapport

 • Kunneman, H.P. & Slob, M. (2007). Thuiszorg in transitie. (extern rapport). Bunnik: LSBK

2006

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (2006). De grenzen van het moderne autonomiebegrip toegelicht aan het voorbeeld van de ouderenzorg. Tijdschrift voor Humanistiek, 28 (7), 56-75.

Congresbijdrage

 • Kunneman, H.P. (2006). De toekomst van het humanisme en de rol van de Humanistische Alliantie. In Derkx,.P. Gasenbeek, B. (Ed.), Georganiseerd humanisme in Nederland: geschiedenis, visies, praktijken (pp. 99-110). Amsterdam: SWP

2005

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (2005). Pedagogiek en jeugdzorg in tijden van wetenschap. PiP: Pedagogiek in Praktijk, 11 (27, oktober), 24-28.

Boekredactie

 • Ende, T.M.L. van den, Kunneman, H.P. & Dubel, I. (Ed.). (2005). Cosmetische humanisering? Maatschappelijk verantwoord ondernemen ter discussie. Amsterdam: HUP/SWP

Rapport - extern rapport

 • Kunneman, H.P., Rozing, M. & Elteren, A. van (2005). Thuiszorg in transitie. (extern rapport). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

2004

Tijdschriftredactie

 • Kunneman, H.P. (Ed.). (2004-2004) Tijdschrift voor Humanistiek, 5(18).

2003

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (2003). Praktische Moraliteit. Tijdschrift voor Humanistiek, 4 (13), 83-86.
 • Kunneman, H.P. (2003). Het oneigenlijke ontzag voor harde cijfers. Filosofie Magazine, 2003 (9).

2002

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (2002). Het dikke-ik en het zoekende zelf: filosofische wortels van het kleine humanisme. Tijdschrift voor Humanistiek, 2002 (12), 15-28.
 • Kunneman, H.P. (2002). Het strafrechtelijk tekort. Tijdschrift voor Humanistiek, 2002 (12), 35-37.

Rapport - extern rapport

 • Kunneman, H.P. & Braakman, M.A. (2002). Zorg voor Succes. (extern rapport). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

2001

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (2001). Empathie: betekenis en grenzen. Tijdschrift voor Humanistiek, 2 (5).

1999

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (1999). Zelf, zorg en burgerschap: Humanisme in een nieuwe eeuw. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 46, 114-125.

1998

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (1998). Geestelijk werk en horizontaal kwaliteitsbeleid. Praktische Humanistiek, 8 (1), 27-35.

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (1998). Humanisme in 2010. In A. Hielkema & G. van Dijk (Eds.), De menselijke maat. Amsterdam: De Arbeiderspers

Rapport - extern rapport

 • Kunneman, H.P. (1998). Handreiking Horizontale Kwaliteitszorg. (extern rapport). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

1997

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (1997). Reken maar. Compost, 1997 (4), 22-24.

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (1997). Uitburgeren en inburgeren: de relatie tussen normatieve professionaliteit en radicale democratie. In W. Muller & G. Senhorst (Eds.), De kunst van het gewone: Verslag werkconferentie over de maatschappelijke integratie van mensen met langer durende psychiatrische problemen (pp. 27-39). Hengelo: De Opmaat/SCALA
 • Kunneman, H.P. (1997). Vrijwilligers terminale zorg en zelfbewustzijn. In P. Matla (Ed.), Palliatieve zorg: kwaliteit in de laatste levensfase (pp. 13-17). Bunnik/Lelystad: VTZ/Stichting IVIO

1996

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (1996). Democratie, milieu en verlangen. Oikos, 1 (1), 38-53.
 • Kunneman, H.P. (1996). Het uitstotingsmechanisme. Filosofie Magazine, 5 (8), 43-45.
 • Kunneman, H.P. (1996). Naar een transformatie van de geestelijke gezondheidszorg. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 1996, 157-165.
 • Kunneman, H.P. (1996). Paarse samenleving heeft een blinde vlek voor mensenwerk. NRC Handelsblad, 1996 (7).

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. (1996). (Ont-)eigening. In S. Langenberg (Ed.), Debat 21-1: De woorden en de mensen (pp. 206-213). Leuven/Amersfoort: Acco
 • Kunneman, H.P. (1996). De toekomst van de geestelijke zorg: leren op twee benen te staan. In J.J.A. Doolaard (Ed.), Handboek geestelijke verzorging in zorginstellingen (pp. 336-343). Kampen: Kok
 • Kunneman, H.P. (1996). Drie niveaus van democratie. In S. Langenberg (Ed.), Debat 21-1: De woorden en de mensen (pp. 115-119). Leuven/Amersfoort: Acco

1995

Artikel in tijdschrift

 • Kunneman, H.P. (1995). De relevantie van Habermas voor een kritische organisatietheorie. Filosofie in Bedrijf, 5, 23-32.
 • Kunneman, H.P. (1995). De stem tegen het onrecht zwijgt niet. Filosofie Magazine, 1995 (4), 27-29.
 • Kunneman, H.P. (1995). Impliciet en expliciet humanisme. Notities over de toekomst van het Humanistisch Verbond. Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 42, 118-123.
 • Kunneman, H.P. (1995). Overleeft het individu de samenleving ? Rekenschap. Humanistisch Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur, 42 (dec.), 236-243.
 • Kunneman, H.P. (1995). Twee modellen voor het humanistisch geestelijk werk. Praktische Humanistiek, 1995 (17), 22-33.

Hoofdstuk in boek

 • Kunneman, H.P. & Zijderveld, A. (1995). Het bonkend hart. In W. Haan (Ed.), Mulisch en de wetenschap (pp. 146-163). Kampen: Kok