Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Evelien Tonkens

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.


overzicht vak- en populariserende publicaties

2019

Artikel in tijdschrift

 • Visscher, A.J.E., Tonkens, E.H. & Braam, A.W. (2019). Reflecties op ‘instellingsfeiten’: hoe denken rechters over strafbare feiten gepleegd in de GGZ? Nederlands Juristenblad, 61 (8), 536-543.

Boek

 • Weele, S. van der, Bredewold, F.H., Grootegoed, E.M., Trappenburg, M.J. & Tonkens, E.H. (2019). Zorgen als Ambacht: afstemmen op afhankelijkheid van mensen met een beperking. Utrecht: Uitgeverij de Graaff

Bijdrage in week- of dagblad

2018

Artikel in tijdschrift

 • Duyvendak, J.W. & Tonkens, E.H. (2018). Het sociale domein: democratie, solidariteit en professionaliteit onder druk. De Helling. Tijdschrift voor Linkse Politiek, 31:3.
 • Hoijtink, M., Tonkens, E.H. & Duyvendak, J.W. (2018). Zelfredzaamheid en stil verzet van sociaal werkers. Vakblad Sociaal Werk, 4, 8-11.
 • Tonkens, E.H. (2018). Hoe we grote instellingen zijn gaan wantrouwen. Samenleving en Politiek, 25, 23-27.

Boek

Hoofdstuk in boek

 • Bredewold, F.H., Verplanke, L.H. & Tonkens, E.H. (2018). Tussen begrip en vernedering. Sociale Netwerk Versterking in de praktijk. In F. Bredewold, J.W. Duyvendak, Th. Kampen, E. Tonkens & L. Verplanke (Eds.), De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt (pp. 129-157). Amsterdam: Van Gennep
 • Kampen, T. & Tonkens, E.H. (2018). De politiek van hoop. Hoe vrijwiligerswerk slechts uitzicht op werk biedt. In S. Koenis, T. Swierstra & R. Gabriëls (Eds.), Het hart op de tong (pp. 107-130). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Kampen, T., Hölsgens, V. & Tonkens, E.H. (2018). Emotiemanagement aan de keukentafel. Professionals komen naar cliënten toe. In F. Bredewold, J.W. Duyvendak, Th. Kampen, E. Tonkens & L. Verplanke (Eds.), De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt (pp. 101-128). Amsterdam: Van Gennep
 • Kampen, T. & Tonkens, E.H. (2018). Ruimte voor professionals? Een kwestie van geven of nemen. In F. Bredewold, J.W. Duyvendak, Th. Kampen, E. Tonkens & L. Verplanke (Eds.), De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt (pp. 187-210). Amsterdam: Van Gennep
 • Tonkens, E.H., Kampen, T. & Wilde, M. de (2018). Affectief burgerschap: waarom beleid verleidt in plaats van overtuigt. In S. Koenis, T. Swierstra & R. Gabriëls (Eds.), Het hart op de tong (pp. 39-62). Amsterdam: Amsterdam University Press
 • Tonkens, E.H. & Kampen, T. (2018). De negen beloften van nabijheid. Een interpretatieve beleidsanalyse. In F.H. Bredewold, J.W. Duyvendak, Th. Kampen, E. Tonkens & L. Verplanke (Eds.), De verhuizing van de verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt (pp. 27-48). Amsterdam: Van Gennep
 • Tonkens, E.H. (2018). Vermaatschappelijking bij de noorderburen. In Iedereen betrokken? Vermaatschappelijking van de zorg en vrijwillgerswerk. Antwerpen: Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk

Boekredactie

 • Bredewold, F.H., Duyvendak, J.W., Kampen, T., Tonkens, E.H. & Verplanke, L.H. (Ed.). (2018). De Verhuizing van de Verzorgingsstaat. Hoe de overheid nabij komt. Amsterdam: Van Gennep

Rapport - extern rapport

Bijdrage in week- of dagblad

2017

Hoofdstuk in boek

 • Swierstra, T. & Tonkens, E.H. (2017). De lokale respectsamenleving. In H.P. Benschop (Ed.), Nieuwe tegenstellingen. wat doen we ermee? (pp. 23-48) Amsterdam: Uitgeverij Boom

Rapport - extern rapport

2016

Artikel in tijdschrift

 • Tonkens, E.H. (2016). Een beschaafde democratie. IDEE. Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, zomer 2016.

Hoofdstuk in boek

 • Kampen, T., Bredewold, F.H. & Tonkens, E.H. (2016). De Beloften van Nabijheid. Hoe de transitiepretenties in de praktijk uitpakken. In A.J. Kruiter, F. Bredewold & M. Ham (Eds.), Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt. Kroniek van een verandering (pp. 15-31). Amsterdam: Van Gennep

2015

Artikel in tijdschrift

 • Tonkens, E.H. (2015). Hoezo moeten kinderen voor hun ouders zorgen? Politieke en ethische keuzes in de zorg. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 2015 (1).

Boek

 • Tonkens, E.H., Schmidt, J., Trappenburg, M.J. & Hurenkamp, M. (2015). Montessori-democratie. Spanningen tussen burgerparticipatie en de lokale politiek. Amsterdam: Amsterdam University Press

2014

Artikel in tijdschrift

 • Bredewold, F.H., Tonkens, E.H. & Trappenburg, M.J. (2014). Mensen met een beperking als buren – Over aandacht, hulp en zorg tussen mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en buurtgenoten. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 53 (3), 91-103.
 • Tonkens, E.H. (2014). Tijd voor een links antwoord op marktwerking. Socialisme & Democratie, 6, 16-23.
 • Tonkens, E.H. (2014). Vijf misverstanden over de participatiesamenleving. TSG. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, '93 (1), 1-3.
 • Tonkens, E.H. (2014). Winstuitkering in ziekenhuizen: een radicale misstap. Socialisme & Democratie, 71 (4), 17-23.

Bijdrage in week- of dagblad