Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Carlo Leget

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.

overzicht vak- en populariserende publicaties

2020

Artikel in tijdschrift

 • Leget, C.J.W. (2020). Wat zijn de krachtbronnen van waaruit zingeving gevoed wordt? Pallium, 22 (5), 29-29.

Rapport - extern rapport

2019

Artikel in tijdschrift

Boek

Boekbespreking

 • Leget, C.J.W. (2019). Wat bedoelt iemand die zegt dat hij dood wil? [Bespreking van het boek Willen sterven. Over de autonomie en het voltooide leven.]. Geron, 21(2).

2018

Artikel in tijdschrift

 • Leget, C.J.W. (2018). Met model grip krijgen op zingeving. TVZ : Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 128, 22-22.
 • Leget, C.J.W. (2018). Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve zorg. TVZ : Tijdschrift voor Verpleegkundigen, 128, 24-24.

2017

Artikel in tijdschrift

 • Leget, C.J.W. & Lemiengre, J. (2017). 15 jaar euthanasiewet. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 27 (4), 97-97.
 • Leget, C.J.W. (2017). Goede voornemens. Bijzijn XL, 10, 23-23.
 • Leget, C.J.W. (2017). Met hart en ziel. Bijzijn XL, 10, 17-17.
 • Leget, C.J.W. (2017). Persoonlijk leiderschap. Bijzijn XL, 10, 17-17.
 • Leget, C.J.W. (2017). Pijn en lijden. Bijzijn XL, 10, 17-17.
 • Leget, C.J.W. (2017). Roze bril en klinische blik. Bijzijn XL, 10, 11-11.
 • Leget, C.J.W. (2017). Sympathie, empathie en compassie. Bijzijn XL, 10, 11-11.
 • Leget, C.J.W. (2017). Tolerantie. Bijzijn XL, 10, 11-11.
 • Leget, C.J.W. (2017). Vertrouwen. Bijzijn XL, 10, 13-13.
 • Leget, C.J.W. (2017). Zin in je werk. Bijzijn XL, 10, 27-27.
 • Leget, C.J.W. (2017). gezamenlijke besluitvorming. Bijzijn XL, 10, 17-17.
 • Leget, C.J.W. (2017). The Art of Caring: Art of Living, Art of Dying. American Academy of Hospice and Palliative Medicine (AAHPM) Quarterly, 18, 8-9.
 • Martinez-Selles, M., Diez Villanueva, P., Smeding, R., Alt-Epping, B., Janssen, D.J.A., Leget, C.J.W., Albert, M., Losada, A., Sobanski, P. & Oliver, D. (2017). Reflections on ethical issues in palliative care for patients with heart failure. European Journal of Palliative Care, 24 (1), 18-22.

Rapport - extern rapport

2016

Artikel in tijdschrift

 • Leget, C.J.W. (2016). Aardlagen in ons denken. Bijzijn XL, 9, 27.
 • Leget, C.J.W. (2016). Authenciteit. Bijzijn XL, 9, 21.
 • Leget, C.J.W. (2016). Kun je mij vertellen wie ik ben ? Bijzijn XL, 9, 26.
 • Leget, C.J.W. (2016). Seks en de rechter. Bijzijn XL, 9, 27.
 • Leget, C.J.W. (2016). Toversleutels. Bijzijn XL, 9, 19.
 • Olsman, E., Willems, D. & Leget, C.J.W. (2016). Omgaan met hoop in de palliatieve zorg. Huisarts en Wetenschap, 59, 14-16.

Boek

 • Leeuwen, R. van, Leget, C.J.W. & Vosselman, M. (2016). Zingeving in zorg en welzijn. Amsterdam: Uitgeverij Boom

Hoofdstuk in boek

 • Leget, C.J.W. (2016). Ars moriendi in het ziekenhuis. Twee praktijken belicht. In W. Smeets (Ed.), Handboek spiritualiteit in de palliatieve zorg. Terminale zorg, onderwijs, onderzoek en samenwerking samenhangend in beeld (pp. 117-123). Almere: Uitgeverij Parthenon
 • Mathot, F., Linden, M. & Leget, C.J.W. (2016). Ars Moriendi. In M. van der Linden, J. Hoekstra-Weeber, A. de Graeff & F. Mathot (Eds.), Psychosiciale zorg in de oncologie (pp. 323-331). Utrecht: De Tijdstroom

Boekredactie

 • Leget, C.J.W. & Smits, M. (Ed.). (2016). De patiënt overvraagd ? Autonomie opnieuw doordacht. Nijmegen: Uitgeverij Valkhof Pers

2015

Artikel in tijdschrift

 • 't Hart- van Velthuizen, M. & Leget, C.J.W. (2015). Palliatieve zorg in de psychiatrie. Integratie van somatische en psychiatrische zorg. Pallium, 17 (2), 23-25.
 • Leget, C.J.W. (2015). Een kwestie van gevoel. Bijzijn XL, 2-2015, 22.
 • Leget, C.J.W. (2015). Het beste van jezelf. Zin in Zorg, 17 (3/ISBN 9789058818461), 20-22.
 • Leget, C.J.W. (2015). Het is een vreemdeling zeker. Bijzijn XL, 10-2015, 13.
 • Leget, C.J.W. (2015). Krakende wagens. Bijzijn XL, 8-2015, 15.
 • Leget, C.J.W. (2015). Loyaliteit. Bijzijn XL, 4-2015, 23.
 • Leget, C.J.W. (2015). Spiritual Care als Zukunft der Seelsorge! Ein Plädoyer aus Niederländischer Perspektive. Diakonia - Internationale Zeitschrift für die Praxis der Kirche, 46 (4), 225-231.
 • Leget, C.J.W. (2015). Voltooid leven ? Bijzijn XL, 6-2015, 19.
 • Rhodius, C., Bouwmeester- van Boekel, R. & Leget, C.J.W. (2015). Moreel beraad. Als overlijden in het hospice uitblijft. Pallium, 17 (2), 14-15.

Boek

 • Leget, C.J.W. (2015). Spiritualiteit. Houten: Accredidact. Bijscholing huisartsen

Hoofdstuk in boek

 • Leget, C.J.W. (2015). Heeft de ziel toekomst? In C. Leget & T. Jorna (Eds.), In wetenschap van de ziel (pp. 139-149). Delft: Eburon

Boekredactie

 • Leget, C.J.W. & Jorna, A.A.M. (Ed.). (2015). In wetenschap van de ziel. Delft: Eburon

2014

Artikel in tijdschrift

 • Ettema, E. & Leget, C.J.W. (2014). Kwaliteit van leven in de palliatieve zorg. Waar hebben we het over? Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 24 (3), 71-75.
 • Hart-van Veldhuizen, M. 't & Leget, C.J.W. (2014). Palliatieve zorg voor psychiatrische patiënten: een gedeeld probleem? Bijzijn XL, 3 (2014), 24-27.
 • Leget, C.J.W. (2014). Amateurs in het goede leven. Bijzijn XL, 8-2014, 15.
 • Leget, C.J.W. (2014). De bittere pil zoet gemaakt. Bijzijn XL, 6-2014, 27.
 • Leget, C.J.W. (2013). Het mensbeeld in de palliatieve zorg. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek, 24 (1), 14-18.
 • Leget, C.J.W. (2014). Perspectief. Bijzijn XL, 10-2014, 13.
 • Leget, C.J.W., Meurs, J. van & Brand, M. van den (2014). Spirituele vragen verkennen: aanbevelingen voor de praktijk. Oncologica, 31 (1), 38-42.
 • Leget, C.J.W. (2014). Wat gij niet wilt.... Bijzijn XL, 4-2014, 15.
 • Leget, C.J.W. (2014). Zorg waar muziek in zit. Bijzijn XL, 2-2014, 21.

Hoofdstuk in boek

 • Leget, C.J.W. (2014). Commentaar op casus 25, ‘De meeste stemmen gelden?’. In C. Hertogh, A. Hendriks & M. Verkerk (Eds.), Ethische dilemma’s in de ouderengeneeskunde. Tussen patiënt en zorgsysteem (pp. 136). Assen: van Gorcum
 • Leget, C.J.W. (2014). Commentaar op casus 7, ‘De buren als informele vertegenwoordigers’. In C. Hertogh, A. Hendriks & M. Verkerk (Eds.), Ethische dilemma’s in de ouderengeneeskunde. Tussen patiënt en zorgsysteem (pp. 47). Assen: van Gorcum

Rapport - extern rapport

 • Bernts, T., Ganzevoort, R., Leget, C.J.W. & Wojtkowiak, J. (2014). Omvang en verdeling van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht vanaf 2016. (extern rapport, no rapportnr. 637). Nijmegen: KASKI Radboud Universiteit

2013

Artikel in tijdschrift

 • Bertens, I., Burg, M.E. van de & Leget, C.J.W. (2013). Verbindende schakel. De rol van de geestelijk verzorger bij traumaopvang op de SEH. Tijdschrift Geestelijke Verzorging, 72, 10-23.
 • Leget, C.J.W. (2013). Alternatieve geneeskunde. Bijzijn XL, 8-2013, 34.
 • Leget, C.J.W. (2013). Assisted dying - the current debate in the Netherlands. European Journal of Palliative Care, 20, 168-171.
 • Leget, C.J.W. (2013). Diepere vragen. Bijzijn XL, 4-2013, 42.
 • Leget, C.J.W. (2013). Kleuren en smaken in de ethiek. Bijzijn XL, 9-2013, 17.
 • Leget, C.J.W. & Smeets, W. (2013). Oordeels en besluitvorming van pastores bij ethische kwesties. Handelingen: Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 40, 2-5.
 • Leget, C.J.W. (2013). Spirituele zorg en geestelijk verzorgers. Bijblijven, 7:2013.
 • Leget, C.J.W., Daelen, M. van & Swart, S. (2013). Spirituele zorg in de kaderopleiding Palliatieve Zorg. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, 2013, 146-149.
 • Leget, C.J.W. (2013). Trendbericht: "spiritual Care" in de zorg. Handelingen: Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 40, 71-77.
 • Leget, C.J.W. (2013). Waardigheid. Bijzijn XL, 2-2013, 13.
 • Leget, C.J.W. (2013). Weigerartsen. Bijzijn XL, 10-2013, 35.
 • Leget, C.J.W. (2013). Ziek of gezond ? Bijzijn XL, 6-2013, 33.
 • Olsman, E., Willems, D. & Leget, C.J.W. (2013). Werken met drie perspectieven op hoop van ongeneeslijk zieke mensen. Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, 2013, 142-145.
 • Smeets, W. & Leget, C.J.W. (2013). De ethische competentie van de professional. Handelingen: Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, 40, 74-79.

Hoofdstuk in boek

 • Leget, C.J.W. & Pijnenburg, M. (2013). De café dialogen: Praktische wijsheid over tafel. In C.J.W. Leget & M. Pijnenburg (Eds.), Het geld, de tijd en de wijsheid. Amsterdam: Boom Lemma
 • Leget, C.J.W. (2013). Over zorg als professie. In M. Schermer, M. Boenink & G. Meynen (Eds.), Komt een filosoof bij de dokter (pp. 219-230). Amsterdam: Boom

Boekredactie

 • Leget, C.J.W. & Pijnenburg, M. (Ed.). (2013). De tijd het geld en de wijsheid. Amsterdam: Boom Lemma

Bijdrage in week- of dagblad

 • Leget, C.J.W. (2013, november 28). Spiritual Care: een kans voor de kerken. Katholiek Nieuwsblad

2012

Artikel in tijdschrift

 • Berg, M. van den & Leget, C.J.W. (2012). Leven aan de grens- Dag 6. Pallium, 1, 18-20.
 • Berkel, J. van & Leget, C.J.W. (2012). GGZ, maakbaarheid en markt. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 76 (3), 144-153.
 • Leget, C.J.W. (2012). Als de dood. Bijzijn XL, 6, 31.
 • Leget, C.J.W. (2012). De beslisschijf. Bijzijn XL, 10, 29.
 • Leget, C.J.W. (2012). Ethiek van de kleine dingen. Bijzijn XL, 8, 17.
 • Leget, C.J.W. (2012). Implementing spiritual care at the end of life: the netherlands. European Journal of Palliative Care, 19 (4), 191-192.
 • Leget, C.J.W. (2012). In de supermarkt. Bijzijn XL, 2, 15.
 • Leget, C.J.W. (2012). Is het moreel verantwoord om geen moreel beraad te hebben? Bijzijn XL, 4, 21.

Boek

 • Leget, C.J.W. (2012). Ruimte om te sterven. Een weg voor zieken, naasten en zorgverleners. Tielt België: Lanno
 • Olthuis, G. & Leget, C.J.W. (2012). Menslievende zorg in de praktijk. Berichten uit het St.Elisabeth Ziekenhuis. Den Haag: Boom Lemma

Hoofdstuk in boek

 • Leget, C.J.W. & Schoo, J.S.C. (2012). Ethische aspecten van zorg. In A.N.M. Wymenga, J.W.W. Coebergh, H.A.A.M. Maas & H.C. Schouten (Eds.), Handboek Kanker bij ouderen (pp. 363-369). Utrecht: De Tijdstroom
 • Leget, C.J.W. (2012). Inleiding: het menslievende ‘benkske’. In C. Olthuis & C. Leget (Eds.), Menslievende zorg in de praktijk. Berichten uit het St.Elisabeth Ziekenhuis (pp. 11-15). Den Haag: Boom Lemma
 • Olsman, E., Leget, C.J.W. & Willems, D. (2012). Hopen met de dood voor ogen. Communicatie over hoop in de palliatieve fase. In A. Mulder & H. Snoek (Eds.), Werken met diepgang. Levensbeschouwelijke communicatie in de praktijk van onderwijs, zorg en kerk (pp. 165-186). Zoetermeer: Meinema