Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Anne Goossensen

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.


overzicht vak- en populariserende publicaties

2020

Boek

2019

Boek

 • Goossensen, M.A. & Sakkers, M. (2019). Darum mache ich es’ Erfahrungen von Ehrenamtlichen in der Palliative Care. Stuttgart: Hospiz Verlag

2018

Artikel in tijdschrift

 • Goossensen, M.A. (2018). Vrijwilligers en kwaliteit, mag je een gegeven paard in de bek kijken? Pallium, 20, 14-15.

Boek

2017

Artikel in tijdschrift

Boek

2016

Artikel in tijdschrift

 • Goossensen, M.A. (2016). Asklepische dimensie in de zorg. Pallium, 2016, 20-21.
 • Goossensen, M.A., Somsen, J., Scott, R. & Pelltari, L. (2016). Defining volunteering in hospice and palliative care in Europe: an EAPC White Paper. European Journal of Palliative Care, 4, 184-191.

Boek

 • Goossensen, M.A., Hidding, A., Kubber, de,, S., Vorst, van der,, M. & Leget, C. (2016). ‘Dorst of doodsangst’. Het onderkennen van (spirituele) signalen van cliënten in de terminale fase (Perspectieven van vrijwilligerswerk, 3). Amersfoort: VPTZ Nederland

2015

Boek

Hoofdstuk in boek

 • Goossensen, M.A. (2015). Inleiding: wat is de ziel in de zorg waard? In T. Jorna, T. Jorna, C. Leget & C. Leget (Eds.), In wetenschap van de ziel (pp. 11-20). Delft: Eburon

Rapport - extern rapport

2014

Artikel in tijdschrift

 • Goossensen, M.A. (2014). Inleiding op het symposium ‘In wetenschap van de ziel’. Waardenwerk, 2014 (58/59), 168-173.
 • Goossensen, M.A. (2014). Niets worden. Omgaan met existentiële eenzaamheid bij stervenden. Waardenwerk, 2014 (58/59), 103-109.
 • Goossensen, M.A. & Thissen, P. (2014). Zorg, liefde & afhankelijkheid. Franciscaans Leven, 97 (2), 57-60.
 • Koopmans, L., Oort-Borsboom, P. van & Goossensen, M.A. (2014). Toekomstspijt, dat is wat ik voel, een fenomenologische analyse van de laatste levensfase. Waardenwerk, 2014 (58/59), 96-102.

Boek

 • Goossensen, M.A. & Sakkers, M. (2014). 'Daar doe ik het voor'. Ervaringen van vrijwilligers in de palliatieve zorg. Bunnik: VPTZ Nederland
 • Pool, D. & Goossensen, M.A. (2014). Hoe word je een Bianca? 57 dagen in een verzorgingshuis. Utrecht: De Graaff

2013

Boek

 • Goossensen, M.A. & Oude Egberink, A. (2013). Gezien of niet? Utrecht: De Graaff
 • Goossensen, M.A. (2013). Schetsen van mismatch. Een zorgethische visie op evaluatieonderzoek (deel 17 Inzicht in Sociale Interventies van Movisie.). Utrecht: Movisie

Hoofdstuk in boek

 • Goossensen, M.A., Dijke, J. van & Baart, A.J. (2013). Zorgethisch evalueren: mismatch als sleutel. In J. Omlo, M. Bool & P. Rensen (Eds.), Weten wat werkt: Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein (pp. 105-123). Amsterdam: SWP

2012

Artikel in tijdschrift

 • Goossensen, M.A., Dijke, J. van, Heidinga, H. & Baart, A.J. (2012). Kwaliteit 2.0; over presentie, responsiviteit, opgaven en logica’s. Sociaal Bestek, 31-35.
 • Goossensen, M.A. & Thissen, P. (2012). Opschonen van het zien: ouderenzorg & presentie. Denkbeeld. Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 24 (5), 30-32.
 • Goossensen, M.A., Timmermann, M. & Tijmense, A. (2012). Wilsonbekwaamheid, grenzen en alledaagse dillemma’s. Denkbeeld. Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 24 (6), 20-23.
 • Hooff, S. van den & Goossensen, M.A. (2012). Patiënt of cliënt? De betekenis van aanspreektermen. Denkbeeld. Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 24 (3), 6-8.

Boek

 • Beemen, L. van, Brinkman, T., Timmermann, M. & Goossensen, M.A. (2012). Omgaan met agressie en Korsakov. Den Haag: Pasmans
 • Timmermann, M., Tijmense, A., Wolters, F. & Goossensen, M.A. (2012). Is het hij of ik?. Wilsonbekwaamheid en grenzen bij Korsakovpatiënten. Den Haag: Pasmans

Hoofdstuk in boek

 • Goossensen, M.A. (2012). Presentie en existentiële eenzaamheid. In T. Jorna (Ed.), Mag een mens eenzaam zijn? Perspectieven op existentiële eenzaamheid (pp. 37-47). Utrecht: SWP

Rapport - extern rapport

 • Beemen, L. van, Wolde, M. ten & Goossensen, M.A. (2012). Standaard diagnose Korsakov. (extern rapport). Rotterdam: Korsakov Kenniscentrum
 • Wolde, M. ten, Beemen, L. van & Goossensen, M.A. (2012). Standaard Thiamine. (extern rapport). Rotterdam: Korsakov Kenniscentrum