Deze website maakt gebruik van cookies

Vak- en populariserende publicaties Alexander Maas

Hieronder wordt een overzicht getoond van alle vak en populariserende publicaties. Hoewel externe rapporten, boekbesprekingen en de redactie van bundels en themanummers van tijdschriften formeel niet (langer) tot de publicaties worden gerekend, zijn deze wel in dit overzicht opgenomen voor zover ze bedoeld zijn voor professionals en/of een breder publiek.

Er is ook een overzicht van de wetenschappelijke publicaties.

overzicht vak- en populariserende publicaties

2014

Artikel in tijdschrift

  • Maas, A.J.J.A. (2014). Klinkende meerstemmige verhalen. KWALON, 18 (3), 47-54.
  • Maas, A.J.J.A. (2014). Klinkende meerstemmige verhalen deel II, de luisterfase in de dataverzameling. KWALON, 19 (1), 47-55.

2011

Artikel in tijdschrift

  • Maas, A.J.J.A. (2011). Gedijen tussen mensen: over sociaal verbinden, loslaten en ontspannen. AI Magazine (Appreciative Inquiry Magazine), 1 (2), 18-20.

Hoofdstuk in boek

  • Maas, A.J.J.A. (2011). Ontmoeten inspireert. In J. Groenewegen, A. Dreimüller & F. Engeldorp Gastelaars (Eds.), Vriendelijk vriendenboek (pp. 73-78). Zeist: AD druk
  • Maas, A.J.J.A. (2011). Betrokken leren en onderwijzen: converseren als bindend principe. In H.A.M. Alma & G.J.L.M. Lensvelt-Mulders (Eds.), Waardevolle wetenschap. Zingeving en humanisering in het wetenschappelijk onderwijs (pp. 67-75). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek

2010

Artikel in tijdschrift

  • Maas, A.J.J.A. (2010). Bregje, Clemens en Anna - een gesprek over hun leven. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (41), 75-77.
  • Maas, A.J.J.A. (2010). Humaan ouder worden; anders verbonden met de wereld. Tijdschrift voor Humanistiek, 11 (41), 78-91.

2009

Hoofdstuk in boek

  • Maas, A.J.J.A. (2009). Voorlopig ben ik humanist: teksten en voordrachten van Jan van Zijverden. In W. Mennings, W. Veraart & P. Edelman (Eds.), Overpeinzingen over humaan gedragen in een dynamisch tijdsgewricht. Een postume ontmoeting met Jan van Zijverden, humaan denker en doener (pp. 27-44). Breda: papieren Tijger / Het Humanistisch Archief

2008

Artikel in tijdschrift

  • Maas, A.J.J.A. (2008). India, on social cohension, networking and inner coherence. IBS Magazine, november, 59-62.

Rapport - extern rapport

  • Maas, A.J.J.A., Cath, A.G., Letiche, H. & Masselink, R. (2008). Op jaren en nog iets te kiezen ...? Verhalen van ouderen en hun verzorgers over zorg en welzijn, diverse werelden en reflecties daarop. (extern rapport). Utrecht: ZonMW