Deze website maakt gebruik van cookies

Humanistisch geestelijke verzorging studies

Overzicht van bestaand onderzoek naar geestelijke verzorging in de eerste lijn

De UvH brengt het al bestaande empirische onderzoek naar Geestelijke Verzorging in de eerste lijn in kaart. Een dergelijk overzicht is van groot belang om zicht te krijgen op de hiaten die er zijn op dit terrein. Wanneer geestelijke verzorging in de eerste lijn beter onderbouwd is, wordt het ook gemakkelijker te financieren. 

Onderzoekers

Het onderzoek wordt uitgevoerd door promovenda Annelieke Damen en begeleid door prof. dr. Carlo Leget.

Partners

Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de beroepsvereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ). 

(Mede)financiering

Het project wordt mogelijk gemaakt door ZonMW.

De universiteit brengt het al bestaande empirische onderzoek naar Geestelijke Verzorging in de eerste lijn in kaart.