Deze website maakt gebruik van cookies

Humanistisch geestelijke verzorging studies

Korte omschrijving

De naam van deze leerstoelgroep is voluit 'Humanistisch geestelijke verzorging studies voor een plurale samenleving'. Onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de leerstoelgroep richten zich op existentiële, morele en spirituele begeleiding en raadswerk, in de bestaande werkvelden van de geestelijke verzorging (gezondheidszorg, justitie, defensie) en op nieuw opkomende gebieden (bijv. onafhankelijk pastoraat in de eerstelijns gezondheidszorg, geestelijke verzorging bij de politie en in vluchtelingencentra, sociaal-politiek werk dat van invloed is op onderwijs, organisaties, gemeenschappen en beleid).


Humanistisch geestelijke verzorging verandert aanzienlijk onder invloed van globalisering en secularisatie, resulterend in de fragmentatie van traditionele religies en de opkomst van verschillende soorten nieuwe en onafhankelijke vormen van spiritualiteit. De betekenis van het humanisme zelf is onderwerp van debat en onderhandeling, en opent mogelijkheden voor nieuwe betekenissen, beelden, praktijken en nieuwe allianties. Bovendien is de humanistisch geestelijke verzorging niet beperkt tot individuele counseling en begeleiding, maar richt zij zich in toenemende mate op ondersteuning en opleiding van professionals en leiders die zich bezighouden met morele en politieke kwesties binnen plurale gemeenschappen, organisaties en de samenleving.


De uitdagingen waar deze onderzoeksgroep zich op richt zijn drievoudig. Ten eerste om inzichten te ontwikkelen in de huidige, veranderende en nieuwe praktijken van geestelijke verzorging, en om hun unieke waarde voor individuele personen, groepen of organisaties te onderzoeken. Ten tweede, de vraag hoe te kunnen samenwerken met andere beroepsgroepen om tegemoet te komen aan de diverse existentiële, spirituele en morele behoeften van mensen in een snel veranderende wereld die hen toenemende opties en kansen biedt, maar tegelijkertijd confronteert met structurele ongelijkheden en beperkingen. Ten derde om inclusieve en dynamische perspectieven van humanisme, geloof en zingeving in het leven te ontwikkelen, waarin de dialoog centraal staat en die humanistische praktijken, met inbegrip van geestelijke verzorging, voor een pluriforme samenleving ondersteunen.


Bekijk een overzicht van de onderzoekers van deze groep.

Bekijk een overzicht van voorbeelden van onderzoeksprojecten.