Deze website maakt gebruik van cookies

Korte omschrijving

Het onderzoek van deze leerstoel richt zich op het humanisme als zingevingskader en het belang van geestelijke veerkracht of weerbaarheid. Bijzondere aandacht is er voor de concrete problematiek van het ouder worden.

Humanisme en goed ouder worden

We worden steeds ouder. Maar wat verstaan we eigenlijk onder goed oud worden? De leerstoelgroep richt zich in haar onderzoek primair op ouder worden als sociaal-existentieel proces. Vragen over goed oud worden hangen nauw samen met de vraag hoe mensen een goed en zinvol leven willen leiden. Met ons onderzoek beogen we een bijdrage te leveren aan de actuele academische en sociale debatten over veroudering en vergrijzing. 

Humanisme als een zingevingskader

Mensen zijn op zoek naar een betekenisvolle invulling van hun leven. Hierbij spelen verschillende behoeften een belangrijke rol, zoals de behoefte aan een doel in het leven, aan morele rechtvaardiging en eigenwaarde. Ook is er de behoefte aan competentie, begrijpelijkheid en verbondenheid en enthousiasme. Het humanisme kun je zien als een levensbeschouwing en als zodanig geeft het een kader in de zoektocht naar zingeving. Ons onderzoek verbindt dit zingevingskader aan de problematiek van het ouder worden.

Humanisme en weerbaarheid

Een hypothese in ons onderzoek is dat het ervaren van een zinvol leven samenhangt met de geestelijke en mentale weerbaarheid van mensen. Het idee is dat het ontwikkelen van een eigen humanistisch zingevingskader mensen de mogelijkheid geeft om op een waardige manier met kwetsbaarheden van het leven om te gaan, en met verschillende vormen van druk uit de omgeving.