Deze website maakt gebruik van cookies

Korte omschrijving

Het onderzoek van de leerstoelgroep Educatie focust op morele, politieke en burgerschapseducatie. Hoe kunnen we een zorgzame en lerende democratie stimuleren en onderhouden? Welke competenties zijn hiervoor nodig, en hoe kunnen we deze bevorderen met inzichten, leerstrategieën en programma's?


Zo kijken onderzoekers naar de identiteitsontwikkeling van jongeren en de rol van educatie en educatieve professionals daarbij. Welke pedagogische doelen en ontwerpen van educatieve processen kunnen bijdragen aan een identiteitsontwikkeling, die zowel autonomie als sociale betrokkenheid beschouwt als belangrijke humanistische waarden? Hoe kunnen educatieve instituties en activiteiten deze identiteitsontwikkeling bevorderen? 


Identiteitsontwikkeling wordt verbonden met een kritisch-democratisch burgerschapsperspectief. Wat is de ethiek en esthetiek van normatieve educatieve professionals: Op welke wijze dragen verbeelding en morele sensitiviteit bij aan de ontwikkeling van een inclusieve educatieve cultuur? Humanistisch pedagogische tradities in Critical Pedagogy en Bildung zijn verweven in het theoretische en empirische onderzoek.