Deze website maakt gebruik van cookies

Humanistisch Historisch Centrum

Het Humanistisch Historisch Centrum (HHC) is verantwoordelijk voor het humanistisch cultureel erfgoed vanaf circa 1850. Zij draagt zorg voor archivering, documentatie, onderzoek en informatieverlening. Het HHC is gespecialiseerd in de geschiedenis van het humanisme en de humanistische beweging vanaf 1945.  Het centrum is onderdeel van de leerstoel Humanisme en filosofie en wordt geleid door drs. Bert Gasenbeek. 


Ga naar de website van het HHC>