Deze website maakt gebruik van cookies

Zorg kom je in zoveel praktijken tegen

"Als schoolmaatschappelijk werkster vervul ik een brugfunctie tussen leerling, ouders/verzorgers, school en externe zorgvoorzieningen. Mijn hoofdtaak is om zorg te verlenen aan het kind en zijn/haar belangen te behartigen. In het beleid van mijn werkgever kon ik lezen hoe ik te werk moest gaan. Ik kwam erachter dat goede zorg geven in de praktijk ingewikkelder is dan ik van te voren had gedacht. Er zijn zoveel factoren die invloed hebben op het kunnen geven en ontvangen van zorg. 


Ik vroeg me af wat goede zorg nu eigenlijk betekent. Was dat beleid wel goed geschreven? Ik voel me verantwoordelijk voor deze kinderen, juist omdat ze voor zorg afhankelijk zijn van de volwassenen om hen heen en ook ik ben weer afhankelijk van anderen om zorg voor het kind te regelen. In hoeverre is onze samenleving eigenlijk wel niet doorspekt met (subtiele) zorgpraktijken? 


Ik merkte dat ik veel vragen had over zorg an sich. Ik wilde hier verder over nadenken en meer over leren en zo stuitte ik op de master Zorgethiek en beleid. Colleges door inspirerende (gast)docenten, filosoferen met medestudenten en docenten over wat goede zorg is, boeken en wetenschappelijke artikelen lezen, én het doen van onderzoek hebben mij geleerd om op een kritische manier over zorg te denken. Zowel de theorie als de zorgpraktijk zijn samengevoegd in het onderwijsprogramma, waardoor deze master voor mij heel waardevol is geweest."


Djoelan Everts is in juni 2017 afgestudeerd.


Lees over meer ervaringen van studenten en docenten in de master Zorgethiek en beleid


Djoelan Everts