Deze website maakt gebruik van cookies

Vakken en rooster premaster Zorgethiek en beleid (20-21)

In de premaster Zorgethiek en beleid krijg je twee inhoudelijke vakken van 7,5 ECTS die gegeven worden in de huidige bachelor Humanistiek. Daarnaast volg je voor 15 ECTS twee onderzoeksvakken (1 ECTS staat voor 28 uur studeren). De vakken staan beschreven in het schema hieronder. Je kunt de premaster vaak inbrengen in de vrije ruimte van je eigen bachelor. 

Onderwijsrooster

Bekijk hier  het rooster voor 2020-2021.

Toelichting: De vakken in periode 1 en 2 zijn vakken uit de bachelor en bestaan elke week uit een hoorcollege en werkgroep. De hoorcolleges worden overdag geroosterd voor de bachelorstudenten en worden opgenomen en online beschikbaar gesteld voor premasterstudenten. De werkgroepen voor de premasterstudenten worden geroosterd op donderdag tussen 15:30-21:30. Van de premaster studenten wordt een actieve deelname aan de werkgroepen verwacht. De vakken in periode 3 en 4 zijn specifiek voor de premasterstudenten en worden op maandag en donderdag tussen 15:30-21:30 geroosterd. 

Onderwijskalender

Elk studiejaar heeft 40 onderwijsweken opgedeeld in vier periodes. Elke periode bestaat uit 8 weken onderwijs, 1 zelfstudie / herkansingsweek en 1 tentamenweek. Daarnaast is er een herfst-, kerst- en voorjaarsvakantie. Download een overzicht, met alle feestdagen, vakanties, buluitreikingen, tentamenweken in één document.

Onderwijsprogramma


Cursusomschrijvingen

ECTSPeriode
B1-ZIN1: Inleiding theorie en geschiedenis van de levensbeschouwing7.5I
B2-HUM4: Introduction to ethics (ENG)7.5II
PM-50: Research seminar7.5III
PM-60: Premaster thesis7.5IV
4 studieonderdelen aangeboden30
Verplicht te behalen onderwijs30