Deze website maakt gebruik van cookies

Inhoud van de opleiding

Wat maakt zorg tot goede zorg? Waarom is de zorgrelatie zo belangrijk? Kun je goede zorg ook objectiveren of is goede zorg voor iedereen iets anders? Deze en andere vragen staan centraal in de master Zorgethiek en beleid van de Universiteit voor Humanistiek.


De gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen is volop in beweging. De technische mogelijkheden nemen toe, de vraag naar zorg wordt steeds zelfbewuster, zorgverlenende beroepen worden verder geprofessionaliseerd, en de marktwerking heeft het zorgsysteem ingrijpend veranderd. Zorgverleners krijgen vaak niet de waardering die hun toekomt. Patiënten voelen zich niet gehoord. Steeds vaker hoor je de vraag of de gezondheidszorg wel zo goed is. Het zijn pittige kwesties die om nader onderzoek vragen.


In kleine, enthousiaste groepen verdiep je je in zorgethische vraagstukken. Je combineert verschillende perspectieven, zowel die van de patiënt als van de professionele zorgverlener en de beleidsmaker. 


In de opleiding maken we gebruik van allerlei relevante benaderingen binnen de filosofie, zoals (zorg)ethiek en fenomenologie. Ook vinden we het belangrijk dat je deze theoretische kennis verbindt met kwalitatief-empirisch onderzoek. Zo leer je kritisch reflecteren op beleid in de zorg, methoden van moreel beraad, kwaliteit van zorg en de betekenis van ziekte en zorg. Je ontwikkelt kennis, inzicht, en vaardigheden die nodig zijn om een actieve, kwalitatieve bijdrage te leveren aan de zorg- en welzijnssector.


Bij Vakken en roosters lees je precies welke vakken je krijgt. 

Voor wie?

Visieontwikkeling en onderzoek leren doen zijn sterke punten van deze master. Dit masterprogramma is heel geschikt voor mensen die werkzaam zijn of willen zijn in staffuncties in de zorg, maatschappelijke organisaties, in het hoger onderwijs in de zorgsector, en in de media en journalistiek.

Geworteld in de praktijk

De docenten van de master hebben goede banden met zorginstellingen. Via onderwijs en onderzoek, adviesraden en ethische commissies zijn zij ook persoonlijk nauw betrokken bij de dagelijkse praktijken in de zorg.

Zorgethiek.nu

Nieuwsgierig? Bezoek ook eens het online kennisplatform Zorgethiek.nu. Deze site is een initiatief van de leerstoelgroep Zorgethiek en richt zich op een breed publiek van lezers uit zorg, wetenschap en samenleving. Met achtergrondinformatie, columns, nieuws over actuele kwesties en interviews met onderzoekers, zorgverleners en zorgontvangers.  

Introductie

Wat is er zo bijzonder aan de master Zorgethiek? Hoogleraar Carlo Leget legt het uit: