Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

'Deze studie past bij mijn streven naar een eerlijke en gelijkwaardige samenleving'


Joska Kruijssen, masterstudent Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven


'Wat ik misschien wel het leukste vind aan de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven? De gastcolleges! Daar ontmoet je veel mensen uit het werkveld. De onderwerpen waar je mee bezig bent, komen daardoor tot leven. 

Bij vrijwel alle vakken spreken gastdocenten uit verschillende lagen van de samenleving en politiek, met ieder hun eigen invalshoeken en gezichtspunten. Zo vertelde Tanja Jadnanansing, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Zuidoost, met welke problemen ze daar te maken hebben. Mensen ervaren er een optelsom van ongelijkheid. Zij vertelde hoe de gemeente samenwerkt met sociale partners, om de kansen van deze mensen te vergroten. Dat vond ik heel inspirerend.


Een andere spreker kwam van Common Ground, een adviesbureau voor burgerschapsonderwijs. Scholen hebben veel op hun bordje en burgerschap is een lastig onderwerp. Als school moet je je afvragen welke waarden je belangrijk vindt. Wat moeten jouw leerlingen kunnen, en wat hebben ze nodig? Iedere school moet dat zelf verwerken in hun leerlijnen en cultuur. Daar helpt Common Ground ze bij. Dat college leverde mij meer op dan ik dacht: sinds kort ben ik de nieuwe directeur van dit bureau.


Voordat ik besloot Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven te gaan studeren, had ik een taalschool. Ik doceerde Nederlands als tweede taal, en ontwikkelde daarvoor een eigen lesmethode die binnenkort wordt uitgegeven. Maar op het laatst voelde ik niet meer de ruimte voor creativiteit in mijn werk. Ik vond het wel spannend om met mijn bedrijf te stoppen en mijn stabiele inkomen op te geven, maar het bleek een goede zet. De premaster volgde ik naast mijn werk. Toen ik startte met de master, stopte ik met de taalschool.


Wat ik miste in deze master, is de aandacht voor activisme. In onze geschiedenis zie je terug dat heel veel burgerrechten bevochten zijn. Ze zijn niet spontaan ontstaan. Je moet weten op welke manier gelijkwaardigheid in het verleden is bevochten en daar je lessen uit trekken. Ik had verwacht daar meer over te leren.


Al met al ben ik heel blij dat ik deze studie heb gedaan. Bij burgerschap gaat het erom iedereen een stem te geven. Dat past in mijn streven naar een eerlijke en gelijkwaardige samenleving. De studenten die deze master volgen, zijn ook allemaal sociaal bewogen en betrokken. Bij zulke mensen voel ik mij thuis.'


Lees meer verhalen van masterstudenten Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven


Zie ook: 
Joska Kruijssen