Deze website maakt gebruik van cookies

Mieke van Wijck

Mieke van Wijck
Functie

Supervisor

Organisatie

wetenschappelijk personeel

Biografie

Na mijn studie klinische pedagogiek ben ik in 1978 bij het HOI, later de UVH gaan werken als docent pedagogiek/(ontwikkelings-)psychologie en als supervisor. Ik ben geregistreerd als supervisor bij de LVSC.

Ik vind supervisie geven erg leuk en interessant om te doen.  Met groot genoegen werk ik met mensen die levensovertuiging en levensthema’s als belangrijk aandachtsgebied in hun leven en werk zien. Ook in de supervisies vormt dit aandachtsgebied een belangrijk thema. Uiteraard gaan de gesprekken over meer: altijd is mijn basisfocus op de integratie tussen persoon, werk en opleiding (en nascholing).

In supervisies blijkt dat ontwikkeling nooit in een rechte lijn loopt.  Naast verder komen en bevrijding blijven er ook kwetsbaarheden. Zo zijn er momenten van besef (ongemerkt) gegroeid te zijn in je werk, maar soms ook is er de pijn van blijvende geraaktheden. Ik besteed aan deze belevingen uitvoerig aandacht. Mensen leren niet alleen maar bij, ze moeten het ook doen met wie ze zijn en daarbinnen hun kracht vinden.