Deze website maakt gebruik van cookies

mr. Peter Ubachs

Peter Ubachs
Functie

Hoofd Bestuursondersteuning

Telefoon

030-2390129 (aanwezig ma-di-wo-do)

Titulatuur

mr.

Organisatie

ondersteuning en beheer

BiografieVanaf februari 2019 werk ik met veel plezier voor de Universiteit voor Humanistiek. 

Lidmaatschappen en functies

  -Gevraagd en ongevraagd adviseren aan en ondersteunen van het college van bestuur en directeur bedrijfsvoering inzake diverse onderwerpen op juridisch, bestuurlijk en bedrijfskundig vlak (bijv. het aangaan van convenanten, het jaarverslag, veranderende wet- en regelgeving etc.)

-Ambtelijk secretaris van de raad van toezicht / het stichtingsbestuur

-Leidinggevende van het team bestuursondersteuning

-Beoordelingsautoriteit voor het Ondersteunend en Beheerspersoneel

-Ambtelijk secretaris van het managementteam (leerstoelhouders, directeuren en CvB)

-Ambtelijk secretaris van het College van Beroep voor de Examens / Geschillenadviescommissie

-Juridische adviseur Privacy (ook wel Privacy Officer genoemd)