Deze website maakt gebruik van cookies

mr. Peter Ubachs

Peter Ubachs
Functie

Hoofd Bestuursondersteuning

Telefoon

030-2390129 (aanwezig ma-di-wo-do)

Titulatuur

mr.

Organisatie

ondersteuning en beheer

BiografieVanaf februari 2019 werk ik met veel plezier voor de Universiteit voor Humanistiek. Hiervoor heb ik tien jaar gewerkt als beleidsmedewerker voor de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Deze commissie adviseerde de Minister van Onderwijs over het opleidingenaanbod van de Nederlandse bekostigde universiteiten en hogescholen.

Ik ben geboren en getogen in Limburg en studeerde Nederlands Recht in Nijmegen, nadat ik de bachelor Management Economie en Recht aan de HEAO in Sittard afrondde. Na mijn afstuderen in 2008 verhuisde ik naar Den Haag, waar ik nog steeds woon. In de zomer fiets ik graag met mijn racefiets door de duinen. In de winter doe ik aan indoor spinning. Sinds enkele jaren ben ik vrijmetselaar en daarom ook lid van een loge in Den Haag. De vrijmetselarij heeft veel raakvlakken met de humanistiek. Dit is een van de redenen waarom ik graag hier wilde werken. Het adagium van de Haagse vrijmetselarij dat ook op ons gebouw staat is dan ook: Leer en Leef, Groei en Geef.

Lidmaatschappen en functies

  -Gevraagd en ongevraagd adviseren aan en ondersteunen van het college van bestuur en directeur bedrijfsvoering inzake diverse onderwerpen op juridisch, bestuurlijk en bedrijfskundig vlak (bijv. het aangaan van convenanten, het jaarverslag, veranderende wet- en regelgeving etc.)

-Ambtelijk secretaris van de raad van toezicht / het stichtingsbestuur

-Leidinggevende van het team bestuursondersteuning

-Beoordelingsautoriteit voor het Ondersteunend en Beheerspersoneel

-Ambtelijk secretaris van het managementteam (leerstoelhouders, directeuren en CvB)

-Ambtelijk secretaris van het College van Beroep voor de Examens / Geschillenadviescommissie

-Juridische adviseur Privacy (ook wel Privacy Officer genoemd)