Deze website maakt gebruik van cookies

Dr. Ruud Kaulingfreks

Ruud Kaulingfreks
Functie

Universitair hoofddocent organisatietheorie
Themaleider Kritische Organisatie en interventiestudies

Telefoon

0302390137

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Biografie

Studeerde sociologie en filosofie in Santiago de Chile, Tilburg en Amsterdam, specaliseerde zich in esthetica en cultuurfilosofie. Kaulingfreks promoveerde in 1984 op een studie over de schilder René Magritte. Hij doceerde filosofie aan verschillende kunstacademies en raakte steeds meer geïnteresseerd in organisaties en management zonder zijn interesses in kunst en esthetica te verliezen. Hij werkte als freelance adviseur en managementtrainer. Zijn aandacht gaat naar organisatie ontwikkeling, strategisch management, innovatie, esthetica en kritische organisatiestudies. Dr Kaulingfreks is tevens buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit van Leicester (VK) met als leeropdracht: Critical Approaches to Consultancy.

Onderzoek

Lopende onderzoeksprojecten:
Spontane niet gemanagede organisaties; zwermen en flashmobs
Jean Luc Nancy en organisatie
Wonderen en organisaties
Het managen van geluid en stilte

Selectie publicaties

Kaulingfreks, R. G. A. (2008). Over schrijven in weerwil van twijfel. In J Duyndam, H Alma & I Maso (Eds.), Deugden van de Humanistiek. Kwaliteiten en valkuilen van wetenschap met een menselijk gezicht (pp. 35-48). Amsterdam: Humanistics university press. (UvH)

Kaulingfreks, R. G. A. (2008). Humanisme en esthetica. Tijdschrift voor humanistiek, 9(35), 3-11. (UvH)

Kaulingfreks, R. G. A. (2007). On faces and defacement: the case of kate Moss. Journal of Business Ethics, 16(3), 302-312. (UvH)

Kaulingfreks, R. G. A. & Bos, R. ten (2007). Nieuwe wereldorde vraagt radicaal nieuw denken. In Th. Jansen, J. Nijman & J.W. Sap (Eds.), Burgers en barbaren. Over oorlog tussen recht en macht. Amsterdam: Boom. (UvH)

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Lidmaatschappen en functies

  • Honorary professor School of Management University of leicester
  • Board Member SCOS (Standing Conference for Organisational Symbolism)