Deze website maakt gebruik van cookies

Prof.dr. Peter Derkx

Peter Derkx
Functie

Hoogleraar humanisme en levensbeschouwing

Telefoon

030 2390133

Titulatuur

Prof.dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel

Biografie

Peter Derkx studeerde Engels en wijsbegeerte in Utrecht, Glasgow en Groningen. Vanaf 1977 was hij docent wijsbegeerte en humanistiek aan het Humanistisch Opleidingsinstituut en van 1989 tot en met 2002 universitair hoofddocent voor geschiedenis van het humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek. Per januari 2003 werd hij benoemd tot hoogleraar Humanisme en Levensbeschouwing.

Zijn speciale aandachtsgebieden zijn: theorie van het humanisme als levensbeschouwing; humanisme en zingeving; zingeving en goed ouder worden.
 

Onderzoek

Lopende onderzoeksprojecten: 
Humanist tradition, meaning in life and aging well --- Humanisme, zinvol leven en goed ouder worden


Selectie publicaties

The Future of Humanism, in: Andrew Copson and A. C. Grayling (eds.) The Wiley Blackwell Handbook of Humanism. Chichester, West Sussex, UK, Wiley Blackwell, 2015, pp. 426-

Humanism As a Meaning Frame, in: Anthony B. Pinn (ed.) What Is Humanism and Why Does It Matter? Durham, UK, Acumen, 2013, pp. 42-57.

Humanisme, zinvol leven en nooit meer 'ouder worden': een levensbeschouwelijke visie op ingrijpende biomedisch-technologische levensverlenging. Brussel, VUBPRESS, 2011, 232 pp. ISBN 978 90 5487 958 9

Goed ouder worden, Peter Derkx, Alexander Maas & Anja Machielse (red.)  Amsterdam, SWP, Humanistics University Press, 2011, 182 pp. ISBN 978 90 8850 243 9

"Engineering Substantially Prolonged Human Life-Spans: Biotechnological Enhancement and Ethics", in: Ricca Edmondson & Hans-Joachim von Kondratowitz (eds.) Valuing Older People: A Humanist Approach to Ageing. Bristol, The Policy Press, 2009, pp. 177-198. ISBN 978 1 84742 292 7
 
Inaugurele rede, 10 maart 2004: De multiculturele samenleving: een humanistisch ideaal. De uitgebreide tekst is in boekvorm verschenen bij SWP, Humanistics University Press, Amsterdam, 64 pp. ISBN 90 6665 591 7

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak-en populariserende publicaties


Lidmaatschappen en functies

  • Institute for Humanist Studies, Washington, DC: Fellow
  • Essays in the Philosophy of Humanism, Washington, DC: Member of the Editorial Board

Voormalig
  • Lid Commissie Ambtelijke Binding, VGVZ.
  • Lid General Assembly, International Humanist and Ethical Union.
  • Lid Bevoegdheidscommissie Humanistische Geestelijke Begeleiding, Humanistisch Verbond.
  • Houder Willy Calewaert leerstoel voor de wetenschappelijke bestudering van het vrijzinnig ideeëngoed, Vrije Universiteit Brussel.