Deze website maakt gebruik van cookies

Prof.dr. Aagje Swinnen

Aagje Swinnen
Functie

Bijzonder hoogleraar International Humanism and the Art of Living namens Stichting Socrates

Titulatuur

Prof.dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel

Biografie

Aagje Swinnen (°1976) studeerde Taal- en Letterkunde: Germaanse Talen aan de Universiteit Gent waar ze in 2004 promoveerde op een proefschrift over de ‘vrouwelijke’ Bildungsroman in de Nederlandse literatuur (Het slot ontvlucht, 2006).

Met een Veni-subsidie van NWO kwam ze bij het Centrum voor Gender en Diversiteit terecht van de Universiteit Maastricht. Sinds 2010 heeft ze daar een vaste aanstelling als Universitair Docent. 

Swinnens expertise ligt in het domein van de humanistische Aging Studies. Ze schrijft over culturele betekenissen van ouder worden en de intersectionaliteit van leeftijd en andere identiteitsmarkeerders, zoals gender en seksualiteit. Ze bestudeert representaties van ouder worden in literatuur, film en fotografie.

Daarnaast legt ze zich toe op onderzoek dat de grenzen tussen de geesteswetenschappelijke en sociale wetenschappelijke kijk op ouder worden tracht te overstijgen. Een voorbeeld daarvan is haar etnografische studie naar de betekenis van poëzie- en verhaleninterventies in de dementiezorg. Met een Fulbright-beurs heeft Swinnen zich bekwaamd in de methodes achter TimeSlips en het Alzheimer’s Poetry Project in de VS. Die heeft ze vervolgens in rusthuizen in Maastricht geïmplementeerd met steun van het Nederlandse Fonds voor Cultuurparticipatie en in samenwerking met de Van Eyck Academie. 

Onderzoek

Swinnen zal de leerstoel International Humanism and the Art of Living invullen met verder onderzoek naar creativiteit op latere leeftijd in relatie tot levenskunst vanuit diverse invalshoeken: hoe de kunsten ons kunnen inspireren om op creatieve manieren om te gaan met negatieve stereotiepe betekenismodellen van ouder worden, de manier waarop professionele kunstenaars creativiteit in de latere fasen in hun carrière ervaren en de deconstructie van de wijze waarop creativiteit wordt ingezet in het culturele dictaat om “succesvol” ouder te worden.

Selectie publicaties

Swinnen heeft gepubliceerd in tijdschriften zoals Journal of Aging Studies, The Gerontologist, Dementia en International Journal of Ageing and Later Life. Ze heeft o.a. de bundels Aging, Performance, and Stardom: Doing Age on the Stage of Popular Culture (met J.S Stotesbury, 2012) en Popularizing Dementia: Public Expressions and Representations of Forgetfulness (met Mark Schweda, 2015) samengesteld. 

In het kader van het NWO-programma Internationalisering Geesteswetenschappen heeft ze het European Network in Aging Studies (ENAS) opgericht waarvan ze momenteel vice-voorzitter is. ENAS werd ingewijd met de conferentie Theorizing Age: Challenging the Disciplines in Maastricht in 2011. 

Swinnen is ook co-editor van het tijdschrift Age, Culture, Humanities: An Interdisciplinary Journal, gepubliceerd door de Athenaeum Press van Coastal Carolina University.


Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Lidmaatschappen en functies

In het kader van het NWO-programma Internationalisering Geesteswetenschappen heeft Swinnen het European Network in Aging Studies (ENAS) opgericht waarvan ze momenteel vice-voorzitter is. 

Swinnen is co-editor van het tijdschrift Age, Culture, Humanities: An Interdisciplinary Journal, gepubliceerd door de Athenaeum Press van Coastal Carolina University.