Deze website maakt gebruik van cookies

MA Hanne Laceulle

Hanne Laceulle
Functie

Universitair docent

Telefoon

0302390176

Titulatuur

MA

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Humanisme en filosofie

Biografie

Afgestudeerd aan de UvH in de mastervarianten Levensbeschouwing&Onderzoeksleer en Geestelijke begeleiding op een onderzoek over gerotranscendentie en levensbeschouwelijke ontwikkeling bij het ouder worden in de context van geestelijke verzorging. Was hierna aan de UvH verbonden als promovendus, en promoveerde eind 2016 op het proefschrift Becoming who you are. Aging, self-realization and cultural narratives about later life.

Onderzoek

Promotieonderzoek naar de toepasbaarheid van zelfverwerkelijking als kenmerkend laatmodern cultureel ideaal in de context van ouder worden.

Selectie publicaties

Laceulle, H. (2011). Laatmodern ouder worden: een spiritueel perspectief. In Derkx, P., Maas, A. & Machielse, A., Goed ouder worden. Amsterdam: SWP.
Laceulle, H. (forthcoming). Self-realization and ageing: a spiritual perspective. In Baars, J., J. Dohmen, A. Grenier & C. Phillipson (eds.), Ageing, meaning and social structure: Connecting critical and humanistic gerontology. Bristol: Policy Press

Laceulle, H. (2010), 'Menno ter Braak als voorbeeldfiguur voor een kritisch humanisme?', In: Alma, H. en A. Smaling (red.), Waarvoor je leeft. Studies naar humanistische bronnen van zin (Amsterdam: Uitgeverij SWP) (Humanistics University Press)

Laceulle, H. (2009), Ouder worden: een nieuw perspectief? Gerotranscendentie, levensbeschouwelijke ontwikkeling en geestelijke verzorging Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek (Utrecht: Universiteit voor Humanistiek)

Laceulle, H. (2007), Het ambt van de geestelijk verzorger: thuisbasis of heilig huisje? Onderzoeksrapport in opdracht van Universiteit voor Humanistiek/Humanistisch Verbond. Te raadplegen via: http://studentenweb.uvh.nl/Page/sp727/index.html

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Onderwijs

H1 - Levensloop en context
Ma GD-5 Ethiek
Bachelorscriptie