Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dr Hanne Laceulle

Hanne Laceulle
Functie

Universitair docent 'Filosofie van Levensloop en Levenskunst'

Telefoon

0302390176

Titulatuur

Dr

Organisatie

wetenschappelijk personeel

Biografie

Hanne Laceulle richt zich in haar onderzoek op goed ouder worden, ethiek, en identiteit, en besteedt aandacht aan thema's als zelfverwerkelijking, narratieve en morele identiteit, moreel actorschap, autonomie, authenticiteit, deugd, waardigheid en zingeving. In 2016 promoveerde zij cum laude op een studie met de titel Becoming who you are. Aging, self-realization and cultural narratives about later life. Ze is in het bijzonder geboeid door hoe sociaal-culturele invloeden zoals dominante culturele verhalen onze identiteitsvorming beïnvloeden en impact hebben op onze mogelijkheden om een goed en zinvol leven te leiden. Ze zoekt graag interdisciplinaire samenwerking op deze thema's.  

Onderzoek

zie biografie

Selectie publicaties

Derkx, P. & Laceulle, H. (accepted). Humanism and ageing. In: T. Pinn (ed.). The Oxford Handbook of Humanism.Swinnen, A. & Laceulle, H. (2019). One must take it as it comes. A virtue-ethical approach to the exemplary life-practices of centenarians. In: N. Casado-Gual, E. Dominguez-Rué & M. Oró-Piqueras (eds). Re-discovering Age(ing). Narratives of Mentorship. Bielefeld: Transcript Verlag. 

Laceulle, H. (2018). Aging and self-realization. Cultural narratives about later life.            Bielefeld: Transcript. (Book version of dissertation)


Pickard, S., Cluley, V., Danely, J., Laceulle, H., Leon-Salas, J., Vanhoutte, B. & R. Romero-Ortuno (2019). New horizons in frailty: the contingent, the existential and the clinical. Age & Ageing

Laceulle, H. (2017a). Virtuous aging and existential vulnerability. Journal of aging studies 43, 1-8. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaging.2017.08.001

Laceulle, H. (2017b). Aging and the ethics of authenticity. Gerontologist, Vol. 00, No. 00, 1–9. http://dx.doi.org/10.1093/geront/gnx037

Laceulle, H. & Baars, J. (2014). Self-realization and cultural narratives about later life. Journal of aging studies 31, 34-44. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaging.2014.08.005


Laceulle, H. (2011). Laatmodern ouder worden: een spiritueel perspectief. In Derkx, P., Maas, A. & Machielse, A., Goed ouder worden. Amsterdam: SWP.
Laceulle, H. (2013). Self-realization and ageing: a spiritual perspective. In Baars, J., J. Dohmen, A. Grenier & C. Phillipson (eds.), Ageing, meaning and social structure: Connecting critical and humanistic gerontology. Bristol: Policy Press

Laceulle, H. (2010), 'Menno ter Braak als voorbeeldfiguur voor een kritisch humanisme?', In: Alma, H. en A. Smaling (red.), Waarvoor je leeft. Studies naar humanistische bronnen van zin (Amsterdam: Uitgeverij SWP) (Humanistics University Press)

Laceulle, H. (2009), Ouder worden: een nieuw perspectief? Gerotranscendentie, levensbeschouwelijke ontwikkeling en geestelijke verzorging Masterscriptie Universiteit voor Humanistiek (Utrecht: Universiteit voor Humanistiek)

Laceulle, H. (2007), Het ambt van de geestelijk verzorger: thuisbasis of heilig huisje? Onderzoeksrapport in opdracht van Universiteit voor Humanistiek/Humanistisch Verbond. Te raadplegen via: http://studentenweb.uvh.nl/Page/sp727/index.html

selection of publications


Onderwijs

B2-ONDZ5: Filosofisch onderzoek
M1-HUM2: Traditions in Humanism II
Bachelorscripties examinator
Begeleiding Masterscripties 


Lidmaatschappen en functies

Member Humanities & Arts Advisory Panel Gerontological Society of America
Member Advisory Board European Network in Ageing Studies