Deze website maakt gebruik van cookies

dr. Wike Seekles

Wike Seekles
Functie

Universitair Docent 'Psychologische en humanistische aspecten van existentiële begeleiding op humanistische grondslag'.

Telefoon

030-2390156

Titulatuur

dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Humanistisch Geestelijke Verzorging Studies

Biografie

Wike Seekles is sinds september 2012 als UD verbonden aan de UvH. Eerder werkte zij als wetenschappelijk medewerker bij het VU Medisch Centrum op de afdeling metamedica aan een pilotproject Moreel Beraad bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarvoor deed ze wetenschappelijke ervaring op als post-doc onderzoeker bij GGZinGeest te Amsterdam aan diverse E-mental Health projecten. In december 2011, rondde zij haar promotieonderzoek aan afdeling klinische psychologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam af. In haar proefschrift onderzocht zij een stepped care model voor de behandeling van angst en depressie in de huisartsenpraktijk. Naast wetenschapper is ze ook gecertificeerd gespreksleider moreel beraad.

Onderzoek

  • Moreel Beraad bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
  • ICT4Depression (mobile E-mental health interventie).
  • Rol van begeleiding bij internetinterventies ('Alles onder Controle').
  • De ervaren behoefte aan psychologische zorg (perceived need) en persoonlijkheidskenmerken (BIG FIVE).
  • Psychologische behandeling van angst(stoornissen) in de huisartsenpraktijk.
  • Zelfhulp in de huisartsenpraktijk.
  • Stepped care model voor angst en depressie in de huisartsenpraktijk (promotieonderzoek).

Selectie publicaties

Seekles W, van Straten A, Beekman A, van Marwijk H, Cuijpers P. 'Psychological treatment of anxiety in primary care: A meta-analysis' Psychol Med 2012, 12:1-11.

Wike M. Seekles, Pim Cuijpers, Peter van de Ven, Brenda W.J.H. Penninx, Peter F.M. Verhaak, Aartjan T.F. Beekman, Annemieke van Straten. 'Perceived need for mental health care and personality among primary care patients' J Affect Disord 2012, 136(3):666-74.

Wike Seekles, Annemieke van Straten, Aartjan Beekman, Harm van Marwijk, Pim Cuijpers. De effecten van een zelfhulpcursus voor angst en depressie in de eerste lijn. Huisarts en Wetenschap, jaargang 2011, 9:474-474


Seekles W, van Straten A, Beekman A, van Marwijk H, Cuijpers P. 'Stepped care treatment for depression and anxiety in primary care: a randomized controlled trial' Trials 2011, 7;12:171.


Seekles W, van Straten A, Beekman A, van Marwijk H, Cuijpers P. 'Effectiveness of guided self-help for depression and anxiety disorders in primary care: a pragmatic randomized controlled trial' Psychiatry Res 2011, 15;187[1-2]:113-20.


van Straten A, Seekles W, van 't Veer-Tazelaar NJ, Beekman AT, Cuijpers P. 'Stepped care for depression in primary care: what should be offered and how?' Med J Aust 2010, 7;192[11 Suppl]:S36-9.


Seekles W, van Straten A, Beekman A, van Marwijk H, Cuijpers P. 'Stepped care for depression and anxiety: from primary care to specialized mental health care: a randomised controlled trial testing the effectiveness of a stepped care program among primary care patients with mood or anxiety disorders' BMC Health Serv Res 2009, 5;9:90.


Wike Seekles. 'De roze draad in het sociaal cultureel werk'. Publicatie van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, 2000 [scriptieprijs toegekend].

Dissertation:

Seekles, W.M. (2011). 'Stepped Care Treatment for Depression and Anxiety in Primary Care'. Amsterdam: VU University. ISBN: 9789461910660.

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Onderwijs

2006 - 2007: Universiteit Utrecht, Sociale Psychologie, MSc
2003 - 2006: Rijksuniversiteit Groningen, Sociale Psychologie, BSc
1996 - 2000: Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Culturele en Maatschappelijke Vorming (specialisatie: Cultuur en Recreatie), BSc

Lidmaatschappen en functies

Secretaris van de Examencommissie van de UvH.