Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Dr. Robert van Boeschoten

Functie

Universitair docent op het vakgebied van media en esthetiek in organisaties

Telefoon

0641492436

Titulatuur

Dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel, Leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Omschrijving

In de afgelopen jaren heeft van Boeschoten zich gericht op de effecten van digitale media op humaniserings- en zingevingsvraagstukken in organisaties. Het accent ligt daarbij op hoe de identiteit van mensen en organisaties verandert door de invloed die ICT heeft op vertrouwen, empathie, leren en verbeelding. Het werk van onder andere Stiegler, Arendt, McLuhan en Harman staan daarbij centraal.

Biografie

Achtergrond: Instituut Voor Esthetica en Cultuurfilosofie (Universiteit van Amsterdam)
Promotie: Media en de invloed op onze cultuur aan de hand van Marshall McLuhan. (UvA)
Specialisaties: esthetiek en organisaties, Mediastudies, Interactie en onderzoeksmethoden.
Colleges: humanisering in organisaties. Media en onderzoeksmethoden, de esthetische perceptie in organisaties, de betekenis van het digitale beeld.

Onderzoek

Lopende onderzoeksprojecten:
Vraagstuk van de humanistiek als ontologisch object in de huidige tijd door de bril van Graham Harman.

Selectie publicaties

v.d. Klundert, M & v. Boeschoten, R. ed. ,  Organisations and Humanisation, Perspectives on organising humanisation and humanising organisations, Routledge 2017

Interactive media; image story telling, Journal of Management Development, 2010

v. Boeschoten R. “Online onderzoek, een kwestie van vertrouwen,  Kwalon, nr. 44 2010

Work-Place Learning, Narrative and Professionalization, Journal Of Change Management, 2009

Media(tion), Criticial Perspectives on International Business, 2006

Revisitedï, Culture and Organisation, 2005

Media Mediatie, Filosofie in Bedrijf, 2004

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Expertise

Mediatheorie, praktijkbegeleiding,