Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Em. Prof.dr. Hans van Ewijk

Functie

Emeritus hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk

Het onderzoeksgebied grondslagen van het maatschappelijk werk richt zich op de positionering, legitimering en inhoudelijke ontwikkeling van het maatschappelijk werk in Nederland binnen de internationale context van social work theory en social work research.

Telefoon

0302390179 / 0683670049

Titulatuur

Em. Prof.dr.

Organisatie

Leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector

Adres

Kortegracht 10
3811KH
Amersfoort

Biografie

Hans van Ewijk is naast em. bijzonder hoogleraar, em. lector sociaal werk theorie aan de Hogeschool Utrecht en gasthoogleraar International Social Policy en Social Work aan de Tartu University in Estland. Daarvoor was hij onder meer directeur en lid Raad van Bestuur van het NIZW en hoofdredacteur Jeugd en Samenleving. Internationaal was hij onder andere actief als European President International Council on Social Welfare (ICSW) en mede oprichter en eerste voorzitter van ENSACT, een parapluie organisatie van beroepsverenigingen, universiteiten en hogescholen en civil society organisaties op het gebied van sociaal werk en sociaal beleid.Hij is lid van een aantal redacties van internationale journals en voorzitter van de adviesraad van Maatwerk.

Publicaties

Hendriks, P., Ewijk, H. van (2014). Turkish and Maroccan Dutch Professionals in Social Work. Journal of European Social Work. (accepted)
 Mittendorf, A., Ewijk, H. van (2014). Social workers descriptions of social work essence in liberal society: working with social complexity. The Estoninan Case. Journal of European Social Work. (accepted). 2015
Ewijk, H. van (2014). Social Work Research: A Dutch Revival. In: J. Hämäläinen, B. Littlechild & M. Spilácková (eds). Universtity of Ostrava, Eris. 73-90

Ewijk, H. van (2014). Omgaan met sociale complexiteit. Professionals in het sociale domein. Amsterdam: Uitgeverij SWP


Ewijk, H. van, Kunneman, H. (eds) (2013). Praktijken van normatieve professionalisering. Amsterdam: SWP


Ewijk, H. van (2010), Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd (oratie), Amsterdam: SWP en Humanistisc University Press

Ewijk, H. van, (2010). European Social Policy and Social Work. Citizenship based social work. London: Routledge
 
Ewijk, H. van (2009). Citizenship-based social work. International Social Work. 52 (2). Pp. 158-170.

Sirotkina, R., Ewijk, H. van (2010). Social professionals perceptions on activiating citizenship. European Journal of Social Work. 13.1.pp. 1-18

Ewijk, H. van (2011), Collaboration in community research. European Journal of Social Work. 14.1., pp. 41-53.

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Lidmaatschappen en functies

  • Ex-Redacteur International Social Work
  • Member of the Editorial Board Social Work Chronicle.
  • Lid Adviesraad Kenniscentrum HAN - Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
  • Editorial Board Academic Press, Bremen University.
  • Redactielid Sotsiaaltöö, Estland
  • Sociálná Práce, Czech
  • Voorzitter Redactieraad Maatwerk
  • Gasthoogleraar Universiteit Tartu