Deze website maakt gebruik van cookies

Prof.dr. Joep Dohmen

Joep Dohmen
Functie

Emeritus hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte ethiek

Titulatuur

Prof.dr.

Organisatie

wetenschappelijk personeel

Biografie

Prof.dr. Joep Dohmen (1949) is Hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Hij studeerde filosofie in Utrecht, Berlijn en Leuven.  In 1992 was hij medeoprichter van Filosofie Magazine en adjunct-hoofdredacteur tot 1998. In 1994 promoveerde hij op Nietzsche over de mense­lijke natuur (Kampen, Kok 1994). Sinds 1998 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek, sinds 2007 als hoogleraar. Bovendien is hij sinds 2010 als adviseur in dienst van het Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding (Stichting HVO). Sinds 2015 is hij met emeritaat.

In 2002 verscheen de anthologie Over levens­kunst. De grote filosofen over het goede leven (17e druk, 2013). Centraal in zijn filosofische activiteit staat de ontwikkeling van een bestaansethiek (levenskunst), een moraal waarin de ethiek van de zorg voor zichzelf, de zorgethiek en de deugdethiek met elkaar zijn geïntegreerd. Concrete toepassingen daarvan zijn projecten van morele educatie (Bildung van jongeren), en de kunst van het ouder worden (Senior Academy). Kernthema’s in de bestaansethiek zijn: autono­mie, authen­ti­citeit, deugden, geluk, houding, motivatie, tijd, vrijheid, zelfver­wer­ke­lijking, zelfzorg en zingeving. 

Selectie publicaties

Moderne levens lopen niet vanzelf (red. met Frits de Lange) (2006)
Tegen de Onver­schil­ligheid. Pleidooi voor een moderne levenskunst (2007)
Het leven als kunstwerk (2008)
Brief aan een middelmatige man (2010)
De kunst van het ouder worden (red. met Jan Baars, 2010)
De prijs van de vrijheid, (met Maarten van Buuren, 2011)
Verder verschenen de zesdelige CD box Het leven als kunstwerk (2011)
inclusief een bewerkte heruitgave van Het leven als kunstwerk.
De 10 delige CD box: Levenslot of levenskunst? (met Maarten van Buuren) (2011)
De 10 delige CD box: Wenken voor het goede leven (met M. van Buuren) (2013)
 
Verwacht:
Van oude en nieuwe deugden (samen Maarten van Buuren, 2013); essays over Aristoteles, MacIntyre, Nussbaum, Sennett en De Waal.
Tegen de onverschilligheid wordt momenteel in Duits vertaald; De kunst van het ouder worden wordt binnenkort in Engels vertaald.


Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties

Lidmaatschappen en functies

 

  • Adviseur stichting HVO
  • Oprichter Senior Academy
  • Lid Raad van advies Saxion Hogeschool Enschede
  • Adviseur stichting Springstof
Voormalig
  • Medeoprichter Filosofie Magazine
  • Voorzitter redactieraad Humanistic University Press