Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Drs. Ir. Hielke Bosma

Hielke Bosma
Functie

Studentenraadsman, Vertrouwenspersoon, Onderzoeker.

Telefoon

030-2390161 (ma. & do.)

Titulatuur

Drs. Ir.

Organisatie

ondersteuning en beheer, wetenschappelijk personeel

Onderzoek

Het onderzoek van Hielke Bosma richt zich op de kernthema's pijn en geestelijke oefeningen.

Het pijnonderzoek concentreert zich op de betekenis en de functie van pijn en omdat aandacht een belangrijke rol speelt in de omgang met pijn, is de betekenis van aandacht en de verschillende vormen van aandacht een belangrijk bijkomend onderzoeksthema in dit onderzoek.

Het onderzoek naar geestelijke oefeningen heeft zijn wortels in de praktijk van de geestelijke begeleiding. Geestelijke oefeningen worden van oudsher en in allerlei culturen gebruikt voor zelf-ontwikkeling en het verruimen van de kijk op het leven, met als uiteindelijk doel de transformatie van de persoonlijkheid tot een goed (ethisch) mens. 

Selectie publicaties


Vormen en praktijken van alledaagse zingeving en hun existentiële dimensie:
 
 
·         Bosma, H. Openstaan voor de zorgvrager: hoe doe je dat en hoe houd je dat vol? Waardenwerk, 2017, vol.18, nr.70/71, 211-216.
.         Lutke Schipholt I.L.E. De kunst van het aanvaarden. Medisch Contact  2009, Jaargang 64 nr. 51/52:  2199-2204
·         Bosma H.; Kronemeijer, E. Nu nog hier, maar volgend jaar… In: Doolaard, J.  Handboek geestelijke verzorging in zorginstellingen. Uitgeverij Kok, Kampen. 2006. ISBN 90 435 1025 4, pp. 353-364 
·         Bosma H. Het leven beleven. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 2005, nr. 34: 10-14. 
  
 
Normatieve professionalisering in de praktijk:

  ·         Claasen W, Bergen M.van, Goyaarts L, Bosma H. Werken aan zin in werk: denk- en werkboek voor begeleiding van professionals. - Amsterdam : SWP, 2008 
   

De aard van de mentale activiteit die bij zingeving aan de orde is: 


.             Bosma H. Lopend onderzoek: Over de betekenis van pijn en aandacht. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 2017, nr. 87: p. 54.  
.             Bosma H. Developing Sensitivity: A Qualitative Study on the Inner Development of Etty Hillesum. Journal of Humanistic Psychology, July 2, 2013.  doi: 10.1177/0022167813493140. 
.             Bosma H. Beschrijving van een innerlijke ontwikkeling. Tijdschrift Geestelijke Verzorging 2008, nr. 47: 27-40. 
.             Bosma H. Berusting. Aanvaarding is geen resignatie. Praktische Humanistiek, 9, nr. 1, 1999, p. 31-35. 

Bekijk de wetenschappelijke publicaties
Bekijk de vak- en populariserende publicaties


btn_profile_bluetxt_80x15.png
 
 


Lidmaatschappen en functies

Geestelijk Begeleider bij Reade | Centrum voor Revalidatie en Reumatologie in Amsterdam