Deze website maakt gebruik van cookies

Nieuwe NIVOZ bijzonder hoogleraar Gert Biesta: ‘Een pedagogische kijk op onderwijs is onontbeerlijk’

8 oktober 2015

Onderwijspedagoog Gert Biesta is per 1 april 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan de Universiteit voor Humanistiek. De leerstoel is gevestigd door het NIVOZ, het Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken. Biesta: “In het onderwijs gaat het naast kwalificatie en socialisatie altijd ook om de vorming van de persoon, gericht op het volwassen in de wereld willen zijn. Daarom is een pedagogische oriëntatie in het onderwijs onontbeerlijk.”


Prof.dr. Gert Biesta (1957, Rotterdam) is onderwijspedagoog en hoogleraar Educatie aan de Brunel University London. Ook is hij sinds 2015 geassocieerd lid van de Onderwijsraad in Nederland. Hij is internationaal erkend specialist op het gebied van pedagogiek. Zijn laatste boek The Beautiful Risk of Education verscheen eerder dit jaar in Nederlandse vertaling bij Uitgeverij Phronese.

De officiële benaming van de nieuwe leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek is voluit: Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming met bijzondere aandacht voor processen van humanisering en persoonsvorming. Biesta legt uit: “Op dit moment ligt de nadruk in het onderwijs sterk op kennis en vaardigheden, en worden vooral cognitieve prestaties gewaardeerd. Er is behoefte aan een bredere kijk op wat goed onderwijs is, waarin kwalificatie en socialisatie altijd zijn ingebed in de vorming van de persoon gericht op een volwassen in de wereld willen zijn. Dat is niet alleen belangrijk voor het individu, maar ook voor de kwaliteit van het democratisch samenleven en de grenzen die de ecologische problematiek aan leven en samenleven stelt. De pedagogiek kan een belangrijke steun bieden bij het denken en doen in de onderwijspraktijk."

Met de leerstoel wil Biesta in samenwerking met NIVOZ en Universiteit voor Humanistiek verder onderzoeken hoe pedagogisch denken een zinvol perspectief kan bieden op de uitdagingen, waar het onderwijs in onze samenleving in de 21e eeuw voor staat. Daarbij ligt er een belangrijke uitdaging om de (inter)nationale pedagogische traditie bij de tijd te brengen.

Dr. Luc Stevens, emeritus hoogleraar en algemeen directeur en oprichter van het NIVOZ: “In onderwijs- en opleidingspraktijk moet weer over opvoeding gesproken worden en over pedagogiek als systematische reflectie op opvoedend handelen. Daarmee definiëren we de pedagogiek als een betrokken handelingswetenschap. Met de komst van Biesta kan ook de band met (internationale) pedagogische tradities worden hersteld.”

Prof.dr. Wiel Veugelers, hoogleraar Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek, is blij met de komst van Biesta: “Het onderwijs en onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek is sterk gericht op normatieve vragen, ook op het gebied van educatie. Het gaat bij educatie met name om hoe onderwijs en opvoeding een bijdrage kunnen leveren aan de autonomieontwikkeling van mensen en aan het bevorderen van een humane, rechtvaardige en democratische samenleving. Gert Biesta heeft laten zien dat hij nationaal en internationaal en in academische en in meer praktijknabije omgevingen in staat is om nieuwe perspectieven te laten zien op educatie waarbij traditionele tegenstellingen worden overstegen. We denken bijvoorbeeld aan het verbinden van persoonsvorming en maatschappelijke vorming en aan het vervangen van “ontplooiing” door het begrip “subjectivering.”

NIVOZ
Het Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken (NIVOZ) draagt bij aan de opinievorming en versterkt en legitimeert (toekomstige) schoolleiders en leraren in het creëren van goede onderwijspraktijk. Het behartigt in het bijzonder de pedagogisch paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming. (www.nivoz.nl)

Informatie
Nickel van der Vorm, NIVOZ, tel. 0642622859 of n.vandervorm@nivoz.nl
Yvette Nelen, Universiteit voor Humanistiek, tel. 0302390167 of Y.Nelen@UvH.nl

Meer informatie over Gert Biesta

-Goed onderwijs en de cultuur van het meten (2014)
- Beautiful risk of education/Het prachtige risico van onderwijs (2014/2015) / (interview met auteur Biesta en vertaler Kneyber)
-Het Alternatief 2 (2015)
-Over taal, normativiteit en professionaliteit (de nieuwe MESO 2015) h
-Biesta schreef deze week een opiniestuk in Trouw over onderwijsplatform 2032

Onderwijspedagoog Gert Biesta is per 1 januari 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan de Universiteit voor Humanistiek. De leerstoel is gevestigd door het NIVOZ, het Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken. Biesta: “In het onderwijs gaat het naast kwalificatie en socialisatie altijd ook om de vorming van de persoon, gericht op het volwassen in de wereld willen zijn. Daarom is een pedagogische oriëntatie in het onderwijs onontbeerlijk.”