Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Vacature: Controller/informatiemanager

23 november 2016

Vacature 16-03
 
De UvH zoekt kandidaten voor de gecombineerde functie van:

Controller/informatiemanager (v/m)

Taakomvang:  0,8 - 1 fte


Profielschets:
De controller/informatiemanager is het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie: hij* is de bewaker van de economische levensvatbaarheid van de organisatie en verantwoordelijk voor betrouwbare stuurinformatie. Hij weet wat er speelt binnen de samenhang van besturing, financiën, IT, informatievoorziening en organisatievraagstukken. Hij is daarmee een belangrijke gesprekspartner van bestuur en management, vergroot de betrokkenheid van de interne belanghebbenden bij het financiële reilen en zeilen van organisatie, stelt de goede vragen en schuwt niet om een kritische houding in te nemen.
De controller/informatiemanager werkt nauw samen met de verschillende stakeholders binnen de universiteit: Opleidingsdirecteur, Directeur Diensten, voorzitters van de leerstoelgroepen, leden van het CvB en medewerkers uit de ondersteunende diensten. Hij rapporteert aan het College van Bestuur en valt hiërarchisch onder de Directeur Diensten.


* Overal waar “hij” staat kan ook zij gelezen worden.


Taken:
• Zorgdragen voor het realiseren van de financiële planning- en control cyclus:
controle op de uitgaven, het (doen) samenstellen van (meerjaren)begrotingen, bestuurlijk-financiële / niet financiële rapportages en de jaarrekening en het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant;
• Analyseren, becommentariëren en realiseren van beleidsplannen met financiële consequenties, projectvoorstellen, financiële rapportages en begrotingen, en het adviseren hierover van management en bestuur;
• Verantwoordelijkheid voor betrouwbare stuurinformatie: genereert managementinformatie uit verschillende administratieve systemen (zoals personeels-, onderwijs- en onderzoeksadministratie);
• Ontwikkeling en implementatie van instrumenten ten behoeve van de beheersing van (financieel) beleid, zoals bekostigings- en budgetteringssysteem, ken- en stuurgetallen, prestatie-indicatoren, datamanagement en zorgvuldig gegevensbeheer;
• Optimaliseren van de administratieve inrichting van de organisatie: helpen van proceseigenaren bij de inrichting van administratieve processen, inclusief ICT aspecten;
• Signaleren van knel- en verbeterpunten ten aanzien van financieel beheer en informatievoorziening, en ontwikkeling en implementatie van beleid hierop.


Vereisten:
• Relevante afgeronde academische opleiding zoals “Bedrijfseconomie en informatiemanagement”;
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring, waaronder ervaring met projectmanagement, overheidsfinanciering, relevante wet- en regelgeving en universitair beleid;
• Beschikking over een relevant netwerk in het Hoger Onderwijs;
• Ervaring met administratieve software en de wijze waarop daar stuurinformatie uit kan worden verkregen en in onderlinge samenhang kan worden geanalyseerd;
• Kennis van Excel, SQL en Access;
• Kennis van privacywetgeving;
• Ervaring met het inrichten van databases, en bij voorkeur ervaring met Exact;
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, zowel in het Nederlands als in het Engels;
• Betrouwbaar en integer;
• Scherp analytisch vermogen: denkt in scenario’s met oog voor het operationeel niveau;
• Goed gevoel voor verhoudingen in een complexe organisatie: kan snel schakelen tussen verschillende rollen, niveaus en onderwerpen;
• Stevige persoonlijkheid: proactief, initiërend, innovatief, besluitvaardig, professioneel kritisch, heeft overtuigingskracht en werkt oplossingsgericht;
• Ambitieuze en inspirerende werkhouding: is communicatief en sociaal vaardig en in staat om collega’s te stimuleren.


Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden bestaat er uitzicht op een verlenging van een jaar en daarna op een vast dienstverband.
Deze functie is ingedeeld in het gecombineerde UFO-profiel Controller niveau 3 / Informatiemanager niveau 2  (salarisschaal 12 CAO Nederlandse Universiteiten; min. € 4152,= tot max. € 5330,= bruto per maand bij volledige werktijd van 38 uur per week). Indiensttreding per 1 april 2017.
 
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij dr. Tonja van den Ende, Directeur Diensten, in eerste instantie per e-mail tvde@uvh.nl.

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen uiterlijk 7 december 2016 per e-mail worden gericht aan de afdeling Personeelszaken pz@uvh.nl, o.v.v. ‘sollicitatie 16-03’. 


De eerste ronde sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden op vrijdag 16 en dinsdag 20 december 2016. Een tweede ronde gesprekken zal plaatsvinden in januari 2017.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.


De UvH streeft naar diversiteit in de samenstelling van het personeel.

De controller/informatiemanager is het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie: hij* is de bewaker van de economische levensvatbaarheid van de organisatie en verantwoordelijk voor betrouwbare stuurinformatie. Hij weet wat er speelt binnen de samenhang van besturing, financiën, IT, informatievoorziening en organisatievraagstukken. Hij is daarmee een belangrijke gesprekspartner van bestuur en management, vergroot de betrokkenheid van de interne belanghebbenden bij het financiële reilen en zeilen van organisatie, stelt de goede vragen en schuwt niet om een kritische houding in te nemen.