Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 15 september 2015

Minisymposium: Vorming in het middelbaar beroepsonderwijs

De helft van de Nederlandse jongeren volgt een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zij worden daarin opgeleid voor een breed scala van beroepen. Het mbo heeft ook een vormende taak, burgerschapsvorming vormt een expliciet onderdeel van het curriculum. In dit symposium op 1 oktober willen we de praktijk van het middelbaar beroepsonderwijs belichten, en met name het vormende karakter ervan. Met een introductie van prof. dr. Sjoerd Karsten van de Universiteit van Amsterdam over de geschiedenis van het mbo en huidige ontwikkelingen. Lees verder>

Promotie Kara Vloet over professionele identiteitsontwikkeling van leraren

Kara Vloet verdedigt 21 september 2015 haar proefschrift Professionele identiteitsontwikkeling van leraren als dialogisch proces. Waaruit bestaat de professionele identiteit van ervaren leraren? Op welke wijze ontwikkelen zij hun professionele identiteit als verhaal en waarin manifesteert zich dat? Het proefschrift is een narratieve studie in een masteropleiding in speciale onderwijszorg en loopbaanbegeleiding van leerlingen. Lees verder>

Verslag van Opening Academisch Jaar over de betekenis van rituelen

De Opening van het Academisch Jaar, die 31 augustus plaats had in de Pieterskerk, stond in het teken van rituelen. Voor de UvH dit jaar een belangrijk thema, legde rector Gerty Lensvelt-Mulders uit, omdat er in onze geseculariseerde samenleving toch een behoefte blijkt te bestaan aan niet-talige vormen van geestelijke begeleiding. Het wetenschappelijk onderzoeken van de betekenis van rituelen is wel een uitdaging. Een kort verslag>

Studentensymposium over Thuis

Vol trots presenteert Partage zijn eerste studentensymposium op 16 oktober 2015, in het gebouw van de UvH. Met als thema: Thuis. Hoe creëren we een thuis midden in verschuivende grenzen tussen binnen en buiten, vreemd en vertrouwd? Op welke manier is thuis verweven met je identiteit, maar ook: hoe kunnen we een samenleving of organisaties zo inrichten dat mensen zich thuis voelen? Met paperpresentaties van studenten en lezingen van filosoof Pieter Hoexum, socioloog Jan Willem Duyvendak en ecoloog Matthijs Schouten. Lees verder>

Who is (rendered) responsible?

On November 4th and 5th 2015, the Graduate School of the University of Humanistic Studies will present a conference on responsibilization and dependency in a changing welfare state. With keynotes by Prof. Dr. Hanne Marlene Dahl (Roskilde Universitat, Denmark) and Dr. Thomas Briebiecher (Goethe Universität, Germany). Read more>

Symposium Nieuwe rituelen in een veranderende samenleving

Op dinsdag 17 november organiseert de Universiteit voor Humanistiek een internationaal symposium over nieuwe rituelen in seculiere en pluralistische contexten. Lees verder>

Session Graduate SchooL: The opening up of the patient world; benefits of phenomenological research

On October 19th, the Graduate School organises this special session with professor dr. Karin Dahlberg from the University of Gothenburg in Sweden. Humanisation is a focus in research activities of the university and giving ‘choice and voice’ to patients in their own health care is an important aim from this perspective. However, not all initiatives employed contribute to a deeper understanding of patient perspectivesSpecial guest: prof. dr. Karin Dahlberg, University of Gothenburg, Sweden. Read more>

Onderwijsbeurs Zuid voor studiekiezers

Vrijdag 25 en zaterdag 26 september is er in het Beursgebouw in Eindhoven een studiebeurs voor studiekiezers. Ook de Universiteit voor Humanistiek is aanwezig. Kijk voor meer informatie op de site, en schrijf je alvast gratis in. Lees verder>