Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 26 oktober 2016

Symposium Voltooid Leven en promotie Els van Wijngaarden

Er is volop maatschappelijk debat over de vraag of ouderen die hun leven ‘voltooid’ vinden recht hebben op hulp bij actieve levensbeëindiging. Wat bedoelen ouderen eigenlijk als zij aangeven dat zij hun leven als ‘voltooid’ beschouwen? Wat zijn onderliggende motivaties en ervaringen die tot deze stervenswens leiden? Op dinsdag 22 november organiseert de UvH in de Geertekerk een symposium over voltooid leven, naar aanleiding van de promotie van Els van Wijngaarden op diezelfde dag. Els overhandigt dan ook haar boek Voltooid leven: over leven en willen sterven aan minister Edith Schippers. Met Hedy D'Ancona, Vonne van der Meer en Frits de Lange. Meer informatie en aanmelden>

Lezing Pien Bos en Anja Machielse over vrijwilligers in de ouderenorg

Onderzoekers Pien Bos en Anja Machielse brachten onlangs verslag uit van hun onderzoek naar vrijwilligers in de ouderenzorg in het boekje Complexe verwachtingen. Vrijwillige maatjes voor eenzame ouderen. Pien Bos is universitair docente Wetenschapstheorie, methoden en onderzoek. Anja Machielse is bijzonder hoogleraar Empowerment van kwetsbare ouderen. Donderdag 10 november verzorgen zij de zesde lezing in de lezingenreeks voor professionals in de ouderenzorg, georganiseerd door ons Platform Humanisering van de Ouderenzorg> 

In het nieuws: