Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 7 november 2013

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Kijkt u dan hier voor de webversie.

Lustrumcongres: A meaningful life in a just society

Ter ere van eredoctores Carol Ryff en Joan Tronto organiseert de Universiteit voor Humanistiek het internationale congres A meaningful life in a just society, Investigating Well-Being and Democratic Caring, op 30 en 31 januari 2014. Meer informatie vindt u hier: www.uvh.nl/anniversaryconference

Conferentie 'Werk dat deugt en deugd doet'

Dinsdag 12 november 2013, voorafgaande aan de oratie van Harry Kunneman, is de conferentie Werk dat deugt en deugd doet. We presenteren resultaten van recent onderzoek vanuit de UvH naar de vraag hoe ‘goed werk’ concreet tot stand te brengen in de alledaagse praktijk. Dit onderzoek is gebundeld in het boek Praktijken van normatieve professionalisering, dat op de dag van de conferentie verschijnt. Met een openingslezing van Sadik Harchaou, voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Vervolgens kunt u een keuze maken uit zestien kleinschalige workshops over praktijken van normatieve professionalisering. Lees verder>

Reflectie op praktijken in de week van de Reflectie

Reflectie op professioneel handelen en het blootleggen van de morele dimensie van praktijken hebben een goed gewortelde traditie aan de UvH. Begrippen als normatieve professionaliteit en morele sensitiviteit zijn onlosmakelijk verbonden met deze universiteit. Maar welke benaderingen zijn er eigenlijk allemaal in huis? Wat kunnen we van elkaar leren? En wat hebben professionals in de praktijk er aan? In het kader van de Week van reflectie (25-29 november) organiseert de UvH op 27 november 2013 een bijeenkomst waarop we verschillende medewerkers in een kort en krachtige TEDex achtige formule aan het woord laten. Met Carlo Leget en Hans Alma. Lees verder>

Open dag zaterdag 16 november 2013

Wilt u meer weten over de Universiteit voor Humanistiek en haar opleidingen Humanistiek en Zorgethiek en Beleid? Kom dan naar onze Open Dag op zaterdag 16 november! Met voorlichting over de studie, voorbeeldcolleges, gesprekken met docenten en studenten, een presentatie van een oud-student en inzage in readers en werkboeken.Op de Open Dag krijgt u informatie over de inrichting van de bachelor Humanistiek,(pre) master Humanistiek en (pre) master Zorgethiek en Beleid. Lees verder>

Andries Baart in Nieuwsuur 'Meedoen op eigen kracht'

Nieuwsuur maakte een serie reportages Meedoen op eigen kracht, over de participatiesamenleving. Premier Rutte heeft een betrokken samenleving voor ogen, waarin iedereen naar vermogen bijdraagt. Is dit een oplossing voor de zorg of is het wensdenken? Woensdag 30 oktober 2013 ging het over de vraag hoe reëel het beeld is van de krachtige en zelfredzame burger, gezien de kwetsbare groepen waar gemeenten straks mee te maken krijgen. Met Tweede Kamerlid Otwin van Dijk van de PvdA, sociaal wetenschapper Martijn van Lanen en Andries Baart, bijzonder hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder>