Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 20 november 2013

Een extra aflevering van onze nieuwsbrief. Kunt u hem niet lezen? Kijkt u dan hier voor de webversie.

Reflecteer mee op de UvH in de Week van de Reflectie!

Reflectie op professioneel handelen en het blootleggen van de morele dimensie van praktijken hebben een goed gewortelde traditie aan de UvH. Welke benaderingen zijn er eigenlijk allemaal in huis? Wat kunnen we van elkaar leren? En wat hebben professionals in de praktijk er aan? In het kader van de Week van reflectie (25-29 november) organiseert de UvH op 27 november 2013 van 17 tot 19 uur de bijeenkomst Reflectie op praktijken waarop we verschillende medewerkers in een kort en krachtige TEDex achtige formule aan het woord laten. Een paar impuls speeches van 5-10 minuten, aan de hand van een symbool, vormen de opmaat voor een uitwisseling tussen UvH-ers onderling en professionals uit de praktijk. Met medewerking van Harry Kunneman, Hans Alma, Anne Goossensen, Alexander Maas, Carmen Schumann, en onder leiding van Carlo Leget. Toegang is gratis en iedereen is van harte welkom! Lees verder>

Riots Reframed: Filmavond met Fahim Alam en Femke Kaulingfreks

Het Kosmopolis Institute en de themagroep Globaliseringsstudies van de UvH presenteren op 28 november 2013 een filmavond. We kijken naar de documentaire Riots Reframed en spreken met de maker Fahim Alam en met Femke Kaulingfreks. Fahim Alam maakte de film na zijn vrijlating uit de gevangenis, waarin hij terecht kwam na zijn deelname aan de gewelddadige rellen in Engeland. Hij belicht in de film kanten van het verhaal die niet in de media werden gepresenteerd. Femke Kaulingfreks onderzocht wat er schuilt achter dergelijke protestuitingen, die ogenschijnlijk niet passen in de huidige democratische samenlevingen, maar er mogelijk ook het resultaat van zijn. De toegang is gratis en iedereen is welkom vanaf 19 uur on ons gebouw aan de Kromme Nieuwegracht. De avond wordt mede mogelijk gemaakt door Hivos. Lees verder>

Collegereeks Humanistiek 3.0 door Anne Goossensen: Kwaliteit van verbinding

De laatste aflevering in deze collegereeks is van prof.dr. Anne Goossensen, hoogleraar Zorgethische aspecten van informele zorg aan de Universiteit voor Humanistiek. In dit college onderzoekt zij theorieën en concepten die uitdrukking geven aan de kwaliteit van verbinding die er tussen mensen kan zijn. Over dit thema heeft ze met Movisie en diverse auteurs een boek gepubliceerd: Schetsen van mismatch. Via een weefbeweging tussen theorieën en empirisch onderzoek zoekt Goossensen vooral naar taal die helpt om (een gebrek aan) sensitieve afstemming tussen mensen te evalueren. Wanneer is er sprake van match of mismatch? Hoe werkt dat door? Kosten van het college zijn €25. Aanmelding en informatie.