Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 1 juni 2016

Symposium en oratie Anne Goossensen over de waarde van vrijwilligers in palliatieve zorg

Vrijwilligers worden steeds belangrijker in zorg aan mensen die stervende zijn. Het zijn echter geen professionele zorgverleners. Daarom is het belangrijk dat we voor hun zorg eigen begrippen ontwikkelen die hun waarde verwoorden, en die helpen om hun kwaliteit en inzet te evalueren en bewaken. Donderdag 16 juni 2016 spreekt prof.dr. Anne Goossensen haar oratie uit met de titel Naar de poëtica van de ander. Waarde van vrijwilligers in palliatieve zorg. Goossensen is hoogleraar Zorgethische aspecten van informele zorg, en bijzonder hoogleraar namens VPTZ Nederland, de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Voorafgaand aan de oratie organiseert VPTZ een symposium over het onderwerp. Lees verder>

Lezing Wander van der Vaart: Indicatoren voor zingeving in de ouderenzorg

Kun je de zingeving van ouderen meetbaar maken? Is het kwalitatief verantwoord om indicatoren op te stellen die wellicht de menselijke ervaring terug reduceren tot een eenzijdige uitkomst? Het Platform Humanisering van de Ouderenzorg van de UvH organiseert 9 juni een lezing van Wander van der Vaart. Hij bespreekt resultaten van een kwalitatief onderzoek dat de UvH verrichte in opdracht van VILANS en Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. Deelname aan deze lezing is gratis. Wel graag aanmelden via de website.

Zaterdag 11 juni Alumnidag 2016

Zaterdag 11 juni 2016 is de jaarlijkse Alumnidag. Een middag vol wisselende activiteiten, zoals een workshop van de Groeiwerkplaats. Ook is beroepsvereniging Plein H weer van de partij. Bovendien bieden we de mogelijkheid om een spontane intervisiegroep te vormen. Meld je aan>

Open dag zaterdag 11 juni

Zaterdag 11 juni hebben we de laatste Open Dag van dit collegejaar. Met proefcolleges voor de (pre)masters Humanistiek, en Zorgethiek en Beleid, en de bachelor Humanistiek. Je krijgt voorlichting over de studie en er is volop gelegenheid tot gesprekken met docenten en studenten. De activiteiten vinden plaats tussen 10.00 en 14.30 uur. Meld je nu aan>

Wiel Veugelers: 'Onderwijs dreigt sociaal vormende taak te gaan verzaken'

Het pedagogisch klimaat in het onderwijs is in enkele decennia veranderd van emancipatorisch naar technisch-rationeel. De nadruk is komen te liggen op beheersing en het sociale aspect wordt verwaarloosd. Tijd voor actie, aldus Wiel Veugelers op het platform Sociale Vraagstukken. Veugelers is hoogleraar Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek. Lees verder>