Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Nieuwsbrief 18 januari 2017

Symposium: Ritueel in tijden van angst

In februari start de nieuwe Celebranten opleiding van de Universiteit voor Humanistiek. Ter gelegenheid hiervan organiseert de universiteit op dinsdag 24 januari een bijeenkomst over een actueel thema: de betekenis van ritueel in tijden van angst en onzekerheid. De middag staat in het teken van het doordenken én doen van (hedendaagse) rituelen. Met een keynote van de Zwitserse celebrant Jeltje Gordon-Lennox. Lees verder>

Alumni bijeenkomst Zorgethiek en Beleid

Heb jij de master Zorgethiek & Beleid in Tilburg of Utrecht afgerond? Kom dan 2 februari naar de kick-off van het alumni-netwerk van de master. Op deze avond staan ontmoeting en doorgaande ontwikkeling centraal. Aan de hand van inhoudelijke inleidingen gaan we met elkaar in gesprek om te ontdekken welke expertise aanwezig in het netwerk. En gaan we op zoek naar manieren om in contact te blijven met elkaar rond zorgethiek. Meld je aan op de site van Zorgethiek.nu

Het Ajax dilemma

In zijn boek Het Ajax Dilemma grijpt Paul Woodruff terug op een legendarische wedstrijd tussen de Griekse helden Ajax en Odysseus om de titel van ‘meest waardevolle strijder in het Griekse leger’. Aan de hand van deze klassieke ‘Idols’ verkiezingen’ behandelt hij een aantal centrale leiderschap kwesties rond beloning, rechtvaardigheid, gelijkheid en compassie. Op donderdag 19 januari spreekt Paul Woodruff op Nyenrode Business University in Breukelen. Met een reactie van UvH -emeritus en filosoof Joep Dohmen. Aanmelden via de site van Nyenrode.nl/ajax dilemma.

Interview met Jan Baars

Bijzonder hoogleraar Jan Baars vertelde het Canadese Aging horizons meer over zijn laatste onderzoek naar ouder worden en eindigheid. Lees verder>