Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Twee handreikingen voor een andere aanpak van welzijnswerk in Rotterdam

Illustratie met schuddendehanden

12 april 2022


Yke van der Schoor doet promotieonderzoek naar het welzijnswerk van Stichting Humanitas in Rotterdam die heeft gekozen voor een vernieuwende aanpak. Zij publiceerde onlangs twee praktische handreikingen over de aanpak van Humanitas. 


Sinds 1 januari 2018 is Humanitas Rotterdam verantwoordelijk voor het welzijnswerk in het gebied Feijenoord in Rotterdam (90.000 inwoners). De aanpak van Humanitas is nieuw in Nederland. Uitgangspunt is dat alle bewoners in het gebied verantwoordelijk zijn voor het wel-zijn in de wijk. Bewoners, clubs, verenigingen, organisaties, scholen, bedrijven, kerken, moskeeën en andere levensbeschouwelijke organisaties spelen allemaal een rol in de aanpak. Humanitas zoekt deze ‘stakeholders’ actief op en moedigt hen aan om mee te werken aan een groter wel-zijn in Feijenoord.


Belangrijkste doel van de aanpak is versterken van de weerbaarheid van bewoners. Ze worden gemotiveerd om keuzes te maken die voor henzelf en voor het gebied een voordeel opleveren: in gezondheid, welzijn en levensplezier. Humanitas ondersteunt en faciliteert alle partijen die een bijdrage willen leveren, maar vraagt daar wel iets voor terug: een wederdienst in de vorm van vrijwillige inzet of een andere bijdrage.


Om inzicht te krijgen in de voortgang en de resultaten van de aanpak volgt Yke van der Schoor het proces aan de hand van interactief, participerend onderzoek. Het onderzoek stelt de visie van personen die direct belang hebben bij de aanpak centraal. 

Praktische handreikingen

Op basis van haar onderzoek publiceerde de promovendus onlangs twee handreikingen. De handreikingen zijn bedoeld voor welzijnsorganisaties die hun interventies op een vergelijkbare manier willen inrichten. 


De eerste handreiking gaat over de inzet van vrijwillige budgetcoaches bij lokale interventies in de schuldhulpverlening. 
Bekijk de handreiking in ons onderzoeksportal Pure.


Handreiking twee richt zich op wijkgericht werken bij huisbezoeken aan bewoners van 75 jaar en ouder.

Bekijk de handreiking in ons onderzoeksportal Pure.

Yke van der Schoor doet onderzoek naar het welzijnswerk van Stichting Humanitas Zij publiceerde twee praktische handreikingen.

Pagina delen