Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Trainingshandleiding SeeMe om kwaliteit van zorg aan ouderen te verbeteren


23 mei 2023


Het Europese onderzoeksproject SEE ME wil de kwaliteit van de zorg en de sociale inclusie van ouderen verbeteren. Er is nu een toolkit beschikbaar, een trainingshandleiding die de vaardigheden en competenties van verschillende groepen zorgverleners vergroot om ouderen kwalitatief goede zorg aan te bieden.


De SEE ME trainingshandleiding bestaat uit vijf modules waarin de deelnemers leren om de kwaliteit van de zorg en de sociale integratie van ouderen te verbeteren. De handleiding is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het verlenen van zorg, ondersteuning en diensten aan ouderen en die zich inzet om de levenskwaliteit van ouderen te verbeteren. De handleiding is dus niet alleen bedoeld voor professionals binnen woon- en zorgorganisaties, maar ook voor mantelzorgers en vrijwilligers.


Download de handleiding op de SEE ME website

Over het project

Het project SEE ME wordt gefinancierd door de Europese Commissie en omvat zes Europese partners waaronder de Universiteit voor Humanistiek. De nadruk ligt op competenties die zorgverleners hebben om de oudere persoon achter de patiënt te zien, om zorg te zien als meer dan fysieke of medische zorg en om zowel sociale als zingevingsbehoeften te erkennen. We willen mensen leren hoe ze de talenten en sterke punten van de oudste burgers kunnen zien.
SEE ME is gestart in 2020 en loopt tot april 2023. Lees meer over het project.

Vanuit het Europese onderzoeksproject SEE ME is er nu een trainingshandleiding beschikbaar om de vaardigheden en competenties van verschillende groepen zorgverleners te vergroten.

Pagina delen