Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Stakeholderonderzoek: UvH heeft uniek profiel, meer impact mogelijk

UvH gebouw met vlag

Hoge waardering voor onderwijs en onderzoek

14 maart 2024


Het strategisch plan van de UvH schetst een heldere ambitie: de universiteit wil een zichtbare positie innemen in de samenleving vanuit een eigentijdse humanistische invulling. Verbinding met de omgeving is daarbij cruciaal. Daarom heeft de UvH de beelden en verwachtingen van haar stakeholders laten onderzoeken. Meer impact is mogelijk, geven stakeholders aan. Er is veel waardering voor het onderwijs en onderzoek van de UvH.


Het onderzoek is gedaan onder alumni, medewerkers, studenten en het academische en corporate netwerk van de UvH. Ruim driehonderd respondenten hebben meegewerkt aan de vragenlijst; en er zijn zo’n veertig respondenten geïnterviewd. Het stakeholderonderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction.

Uniek profiel, kansen voor meer impact

Een belangrijke uitkomst is dat respondenten unaniem zijn in hun verwachtingen richting de UvH. Stakeholders vinden dat de UvH een sterke basis heeft om een grotere rol te gaan vervullen. De universiteit staat bekend als een organisatie met een onderscheidend profiel, en de kwaliteit van het onderzoek en onderwijs wordt hoog aangeslagen. Ruimte voor verbetering zien stakeholders in de verbinding met maatschappelijke en academische partners. Die relaties zou de UvH kunnen uitbreiden en verstevigen. Ook zijn er nog stappen te maken voor meer maatschappelijke impact. Externe stakeholders spreken zich sterker hierover uit dan interne stakeholders.

Beweging naar buiten

Medewerkers en studenten hebben de blik deels naar binnen gericht. De verwachting is dat als de interne verbeterpunten worden aangepakt, een effectieve beweging naar buiten kan worden gemaakt. Denk aan werkdruk, meer ruimte voor onderling contact en een gezamenlijk beeld van het eigentijds humanisme. Tijdens de presentaties van het onderzoek aan medewerkers is over deze onderwerpen gesproken.

UvH voegt iets unieks toe

Wat de UvH volgens stakeholders uniek maakt, zijn kenmerken en manieren van denken die voortvloeien uit de humanistische traditie. De UvH kan een unieke bijdrage leveren aan de discussie en aanpak van hedendaagse maatschappelijke problemen en transities. Stakeholders hopen dat de UvH zuinig is op haar ‘roots’. Wat zij nog minder herkennen, zijn kwaliteiten en eigenschappen die nodig zijn om nog meer impact te maken. Daar ligt de grootste uitdaging voor de UvH.


Rector Joke van Saane, namens het College van Bestuur: “De uitkomsten bevestigen de noodzaak van de koers uit het strategisch plan, waarin we meer zichtbaarheid en impact op de samenleving nastreven. Ik wil iedereen die heeft meegewerkt aan het stakeholderonderzoek bedanken. Het onderzoek levert waardevolle inzichten op die ons helpen om meer impact te maken.”

Het strategisch plan van de UvH schetst een heldere ambitie: de universiteit wil een zichtbare positie innemen in de samenleving vanuit een eigentijdse humanistische invulling. Verbinding met de omgeving is daarbij cruciaal. Daarom heeft de UvH de beelden en verwachtingen van haar stakeholders laten onderzoeken. Meer impact is mogelijk, geven stakeholders aan. Er is veel waardering voor het onderwijs en onderzoek van de UvH.

Pagina delen